Ferie Tingretten Nina Kroken Staale I Reiten Espen Bragstad Regjeringsadvokaten

FERIESAKEN – RETTSFORLIK NOF OG REGJERINGSADVOKATEN

Norges Offisersforbund har med hjelp fra LO juridiske avdeling v/Nina Kroken fått slått fast at rekreasjons- og leavedager ikke skal komme til fradrag i utmåling av erstatning. Rettsforliket som ble underskrevet i Tingretten torsdag 5 juni, inneholder også enighet om at erstatningen skal gis med dagsats på kroner 1200,-.
Publisert: 14.06.06
Oppdatert: 14.06.07

NOF medlem Espen Bragstad tok i 2012 kontakt med forbundet etter å ha fått avslag på erstatning av Forsvaret for ikke avviklet ferie, som følge int ops tjeneste i 2011. Nå er saken løst:
”Staten v/Forsvarsdepartementet betaler velferdstapserstatning til Espen Kildal Bragstad for 29 ikke avviklede feriedager. Erstatningen utgjør totalt kr. 41.711,- og er fastsatt etter en dagsats á kr. 1200,-, med tillegg av lovens forsinkelsesrente beregnet i perioden fra 6. mars 2012 til 2. juni 2014. Erstatningen kommer til utbetaling senest 14 dager etter inngåelsen av dette rettsforlik.”

Bragstad gis også en oppreisningserstatning som en kompensasjon for den belastning den rettslige prosessen har påført ham.


NÅ SKAL DET RYDDES OPP
. Sammen med Regjeringsadvokaten har det vært viktig for oss også å rydde opp overfor andre som har krav på erstatning etter § 14 i Ferieloven.

Rettsforliket har derfor en enighet om at Forsvarsdepartementet skal innkalle til et møte med organisasjonene for å forhandle om håndteringen av andre krav om velferdstapserstatning etter ferielovens § 14, oppstått før ferieåret 2014.

I tillegg er det viktig for NOF at Forsvaret setter betydelig ressurser inn for å behandle de sakene som venter på behandling, samt de som er gitt avslag.

 

Gjennom rettsforliket vil vi derfor sikre at offiserer, befal, grenaderer, matroser og sivile som ikke har fått ferie i henhold til ferielovens krav skal få den erstatning de har krav på. I tillegg skal vi også forhandle om hvordan krav oppstått etter ferieåret 2014 skal løses.

 

Norges Offisersforbund har bedt om at møtet med Forsvaret gjennomføres så raskt som mulig. Så snart dette møtet er gjennomført vil retningslinjer for håndtering av saker oppstått før 2014 komme på plass.

 

FAKTA I FERIESAKEN 
 Du har krav på 25 dagers ferie i ferieåret. I tillegg kan du kreve at tre ukers sammenhengende ferie blir gitt i perioden 1. juni til 30. september. Ferieloven § 14 gir grunnlag for at den enkelte kan kreve erstatning dersom en ikke får ferie i samsvar med ferieloven. I denne saken avviste Forsvaret forhandlinger. Ombudsmannen var enig med NOF og LOs juridiske i tolkning av Ferieloven, men klarte ikke å få på plass en løsning med Forsvaret. Det ble derfor nødvendig å slå med storslegga og bruke LOs juridiske for å få en løsning.  Rettsforliket som ble underskrevet 5. juni 2014 legger grunnlaget for å løse de mange sakene som ligger på vent og/eller må behandles på nytt.


Lang veg til løsning. Historikken i fra vi først startet i jobbe med feriesaken i 2009 frem til løsning i 2014 finner du her:
Innkalling til møte i feriesaken (06.06.14) 
Feriesaken NOF forhandler for alle (nof.no 07.04.14)
Full seier - 5 års kamp for befalets rett til ferieerstatning(03.04.14)
Feriesaken for Oslo Tingrett (20.02.14)
For lang saksbehandlignstid i erstatningssaker etter Ferieloven (19.11.12)

Forsvarsdepartementet må møte i retten (09.09.13)
Forsvaret rydd opp
 (10.06.13)
Dette har du krav på om du blir syk i ferien  (2013)

For lang saksbehandlingstid i erstatningssaker etter Ferieloven  (19.11.12)

Fikk 25000,- for manglende ferie i 2009  (01.03.11)

Fikk ikke ferie i 2009 - har krav på kompensasjon  (05.11.10)

Forrige        254 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N