FMR

FMR - Forsvarssjefens kuttforslag må stoppes.

Forsvarssjefens kuttforslag må stoppes. Med en ny situasjon både i og utenfor Europa trenger Forsvaret en styrking.
Publisert: 15.09.30
Oppdatert: 15.10.01
Forsvarssjefen legger i dag frem sin fagmilitære rådgivning i forkant av en ny langtidsplan for Forvaret. Til tross for at Forsvarssjefen i sin hovedanbefaling går utover de økonomiske rammer han har fått av Forsvarsministeren, medfører hans hovedanbefaling betydelige kutt:
 1. Kutt i Heimevernet med 12 000 mann og Sjøheimevernet legges ned
 2. Kutt i kystvakten med 2 båter, og flytting/oppsplitting av ledelsen
 3. Legger ned 6 Orion-overvåkningsfly
 4. Kutt i helikopterstøtten til Hæren
 5. Kutter antall ubåter fra 6 til 4
 6. Legger ned Kystjegerkommandoen
 7. Legger ned 6 korvetter i Sjøforsvaret (Skjold-kl)
 8. Legger ned 2 militærere flyplasser i Nord
Etter vår vurdering er dette kutt som Forsvarssjefen tvinges til, men ikke ønsker. Flere av de elementene han kutter, anbefaler han videreført hvis han får mer penger.
I tillegg foreslås det flere kutt både i baser, mindre avdelinger og innenfor Forsvarets musikk.

Mer om vår vurdering av de økonomiske betingelser til rådet kan lese her:

Norges Offisersforbund mener:
 • Regjeringen må ta på alvor at en ny sikkerhetspolitisk situasjon gjør det påkrevd med en styrking, og ikke en svekkelse av forsvaret.
 • Den langvarige svekkelse av Forsvarsbudsjettet må stanses, og økning mot den vedtatte NATO-målsetningen må påbegynnes.
 • De fleste av Forsvarssjefens kutt forslag må stanses.
Les Norges Offisersforbunds samlede kommentarer til FMR her.

NOF har utelukkende kommentert Forsvarssjefens hovedanbefaling. Alternativet med et økonomitilpasset forsvar er så dramatisk, at vi ikke anser dette som realistisk.

Kontakt personer:
Nestleder Torbjørn Bongo – 928 40 451 – tb@nof.no

Pressekoordinator: Trond Jørgensen – tj@nof.no – 40487980
Forrige        377 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå