FORBEREDER LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I FORSVARET

FORBEREDER LOKALE LØNNSFORHANDLINGER I FORSVARET

SØRMARKA: Forbundsleder Torbjørn Bongo ønsket i dag velkommen til tariffkonferanse for om lag 50 fremmøtte tillitsvalgte fra NOF og NTL Forsvaret. Tariffkonferansen arrangeres av de to nevnte fagforeningene og har til hensikt å forberede forhandlingsdelegasjonene som skal forhandle på DIF-nivået, forutsatt delegering av forhandlingene fra sentralt nivå. – Sentrale og lokale lønnsforhandlinger er en av de viktigste oppgavene til forbundet hvert år. Og det er viktig for medlemmene, sa Bongo i sin innledning.
Publisert: 2018.08.27
Kristian Espenes, FRITV Midt-Norge (tekst og foto)
– Den konkrete jobben skal dere gjøre, fortsatte Bongo, og vår målsetning er at dere skal bli mest mulig istandsatt til å løse det viktige oppdraget.

Etter en kort introduksjon ble podiet overlatt til Jan Helge Pettersen fra Forsvarsstaben, forhandlingsleder for arbeidsgiversiden på sentralt nivå, som hadde fått i oppdrag å gi tilhørerne arbeidsgivers perspektiv på lønnsforhandlingene. Pettersen trakk frem at i det i 2018 er en historisk stor pott som er satt av til fordeling lokalt, og at vi med nye tariffavtaler må tenke annerledes nå som det er lagt et større ansvar på lokalt nivå. – Selv om den lokale potten er større enn den har vært før, er likevel den totale økonomiske rammen sannsynligvis for liten til å bevare kjøpekraften til hvert enkelt medlem, påpeker Tor Egil Vangstad, NOFs HTV i Luftforsvaret.

Før en eventuell delegering av forhandlingene til DIF-nivået skal det forhandles om sentrale avsetninger, og Pettersen trakk frem at de hadde utfordringer knyttet til lønnsforskjellen mellom de høyest lønte som er utenfor lederlønnsordningene og de som er inne på ordningen. Forsvaret vil derfor trolig ta til orde for en sentral justering av det personellet som er på Forsvarets lederlønnsavtale, noe Pettersen selv trekker frem som noe kontroversielt. Det var det åpenbart flere i salen som også syntes, og i forbindelse med spørsmålsrunden i etterkant av Pettersens innlegg fikk han anledning til å bekrefte at samtlige grupper, ikke bare de på lederlønnsavtalen, vil bli omfattet at tilbudet de ønsker å komme med.

Bongo uttalte at han satt pris på at arbeidsgiver stilte opp for å gi sitt syn på det kommende oppgjøret. – Jeg tror enhver forhandling blir bedre hvis partene forsøker å forstå hverandres målsetninger og begrunnelser. Vi skal lytte på arbeidsgiver, men forventer det samme tilbake fra motparten.

Pettersen trakk også frem bruk av de såkalte «seniorrammene» og viktigheten av å benytte lokale lønnsforhandlinger til å få personell plassert inn i lønnsrammene på en måte som gir lønnsopprykk basert på lønnstjenesteansiennitet. – Dette er musikk i mine ører, uttaler Vangstad. – Da jeg først startet med lønnsforhandlinger i Luftforsvaret i 2014 reagerte jeg på at overraskende mange av våre medlemmer lå direkteplassert i lønn, og at lønnstjenesteansienniteten dermed ikke ga noen virkning. Etter denne observasjonen prioriterte vi i NOFs forhandlingsavdeling i Luftforsvaret å jobbe målrettet mot at flere ble gitt alternativer der lønnstjenesteansienniteten ville gi dem gradvis lønnsutvikling. Det er derfor positivt å bemerke at vi nå har redusert antall direkteplasserte fra over 42 % til ca. 23 % av medlemmene i Luftforsvaret. Samtidig må jeg få kommentere at hvis først arbeidsgiver mener det er viktig å søke å få ansatte plassert i ansiennitetsbaserte alternativer, så hadde de benyttet lønnsramme 49 til majorer og orlogskapteiner i større grad enn i dag.

Konferansen fortsetter utover ettermiddagen med fokus på opplæring i den nye Hovedtariffavtalen i staten ved Randi Stensaker i LO Stat, og morgendagen er viet til forhandlingstaktikk, erfaringsutveksling og opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler.

NOF vil på et senere tidspunkt komme tilbake til hvordan du skal gå frem for å fremme ditt lønnskrav, og dette vil bli annonsert til e-postadressen du har registrert på «min side» på www.nof.no
Forrige        1109 av 1358        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N