Fagforeningene må tenke nytt!
Statsviter, Erik Strøm mener fagforeningene må tenke nytt i møtet mellom forsvaret og det sivile markedet.
Daniel Netland/Forsvaret

Fagforeningene må tenke nytt!

Statsviter, Erik Strøm mener fagforeningene må tenke nytt i møtet mellom forsvaret og det sivile markedet. Han tror det blir mer og mer nødvendig å benytte seg av sivile tjenester på grunn av nye trusselbilder.
Publisert: 2019.11.03
Torgrim Hermansen Halvari

Tidligere i dag la vi ut en artikkel om konkurranseutsettelse i forsvarssektoren. Vi har tatt en prat med forfatterne av artikkelen for å høre med dem hva de mener er det viktigste innen det omtalte tema. Statsviter, Erik Strøm er tydelig på at forsvaret er inne i en omstilling hvor konkurranseutsettelse i forsvarssektoren er og blir en nødvendighet.

 -        Jeg mener at i staten generelt så har inngangen til å samarbeide med det private altfor ofte dreid seg om å spare penger. Jeg tror man heller må se det som at man har behov for de smarte hodene. Når det gjelder avanserte teknologiområder så handler det ikke om penger, men at de fleste smarte hodene sitter utenfor i det private og at disse hodene ofte kan utføre tjenester bedre enn de som jobber i staten.

Men så er det jo noen spesielle ting med Forsvaret, det er faktumet at man skal ha løsninger som man skal stole på i situasjoner man håper aldri skjer. Dette skiller forsvaret fra andre sektorer siden de «sivile» folkene som skal utgjøre tjenester blir en annen del av Forsvaret. På områder som transport, vedlikehold med mer så er det sånn at det er vanskelig å se for seg at de i en krigssituasjon blir sett på som noe annet enn en en del av forsvaret. Derfor må man være oppmerksom på hva man gjør og hva man inviterer folk inn i, uttaler Strøm som mener fagforeningene må være klar over at man går inn i en tid hvor kjøp av sivile tjenester vil bli mer vanlig.

 -        Fagforeningenes bør tenke gjennom hva det nye trusselbildet krever av oss. NOF, ingeniørorganisasjoner, Fellesforbundet med flere bør ikke tenke i så stor grad at dette er en kamp mellom forsvaret og private, men heller at man må finne ut av dette og få til en løsning som er best mulig å leve med. Spørsmål må rettes mot det nye trusselbildet. Hvor går frontene? Det er ikke så tydelig som tidligere; banker, elektrisitet kan bli rammet lenge før noen står på grensen. Forsvaret vil måtte samarbeide med sivile myndigheter, men også med private selskaper. Det er en av grunnene til at man ikke må stenge døren til dette, men finne måter å løse de nye utfordringene på og da er fagforeningene viktige, avslutter Strøm. 

 Skille mellom militær og sivil

I artikkelen vi publiserte tidligere kom det også fram at et samarbeid mellom sivile og militære aktører vil kreve en del av begge partene. Samarbeidet kan fungere utmerket i fredstid, men skulle man ende opp i en konfliktsituasjon eller krig vil grensene mellom de militære styrkene og de sivilt ansatte bli visket ut. Dette er noe partene må synliggjøre og sette rammer for før en eventuell konflikt oppstår. Medforfatter til den tidligere nevnte artikkelen, Hedda Bryn Langemyr mener folkeretten er en viktig del av en slik rammesetting.

 -        Det må gjøres avgrensninger av hva som er kjernevirksomhet, og som under folkeretten innebærer direkte deltakelse, og hva som er støttende eller tilretteleggende virksomhet som ikke setter personen i en slik aktiv deltakende rolle. Dersom man ønsker å immunisere visse sektorer av samfunnet i en konflikt, er det i utgangspunktet bare én måte å sikre seg dette på: Å ha adskilte systemer. Når totalforsvaret legger opp til et samvirke, er det svært viktig å identifisere visse kritiske sektorer og kritisk infrastruktur som likevel bør holdes utenfor, avslutter Bryn Langemyr.

 

Forrige        1228 av 1674        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå