Får arbeidstid på kurs i utlandet

Arbeidstid på kurs utlandet er avklart

Etter krav fra blant annet Norges Offisersforbund ble partene mandag 9. enig om å lage en tilleggsprotokoll til ATF, for å presisere at administrative bestemmelser som regulerer arbeidstid i utlandet, også gjelder ifm skoler og kurs i utlandet. Endringen betyr at Norges Offisersforbund med støtte fra LO Stat får full støtte i at kurs utlandet er omfattet av PMen.
Publisert: 2017.01.13
Staale I Reiten

Protokollen betyr at personell har pålagt og kontrollerbart arbeid ut over 8 timer per døgn (faktisk arbeidet tid/nettotid), samt på lørdag, søndag og helge- og høytidsdager utbetales et tillegg til ordinær timelønn på 50 prosent.

Personell som har gått kurs i utlandet gjennomført etter 1. mai 2016, kan arbeidstid utover 8 timer netto kompenseres med tilbakevirkende kraft der kursplan foreligger som dokumenterer faktisk arbeid over 8 timer.

Norges Offisersforbund har vært en pådriver ift å få på plass arbeidstid i utlandet.  Jobben som LO Stat har gjort for å få på plass en bedre regulering av arbeidstid i utlandet gjennom arbeidsgruppa, tariffoppgjør og PM 02/2016 har gitt oss bedre vilkår og muligheter for mer regulert tjeneste i utlandet.

-
Vi har jobbet sammen med LO Stat for å avklare kurs i utlandet opp mot PMen, og denne protokollen avklarer nå dette, sier Bente Henriksen i NOFs forhandlingsavdeling. Hun legger til;
Vi har flere som allerede har vært i kontakt med oss om problemstillingen. Disse vil vi informere spesielt.

På møtet for NOF: Staale I Reiten og Bente Henriksen

--------------------------------------------------------------------
FAKTA
--------------------------------------------------------------------
Fra protokollen:

"Partene er enig om at kurs på utland skal reguleres som ordinært arbeid, Se statens personellhåndbok pkt 10.25.  Kurs over 28 dager reguleres tilsvarende, i tillegg til det som fremkommer av Kompensasjonsavtalen pkt 5.7.3.»

ATF pkt 4 endres da slik at følgende kulepunkt oppheves:

- Arbeidstakere som er elever ved militære skoler eller sivile skoler/kurs i utlandet

-Arbeidstakere som er elever ved internasjonale skoler/kurs i Norge hvor Forsvaret ikke har ansvar for undervisningen.

ETTERBETALING...

Krav sendes tjenesteveg med hjemmel i tilleggsprotokollen.

Les også:

Historikk: http://www.nof.no/arkiv/Bedre-lonn-i-utlandet-

PM 2016/02: https://lovdata.no/static/SPHPM/pdf/pm-2016-02-vedlegg.pdf?timestamp=1458121218000

Se også:
Arbeidstid ifm tjenesten i utlandet (PE) er regulert  (09.02.17)

Forrige        183 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N