Fellesframtid - fellesmål, veien videre

Fellesframtid - felles mål, veien videre

Debattsiden fellesframtid.no tas ned fredag 23.11 kl 1200. Debatthefte og den påfølgende behandlingen og innvolvering av enkelt medlemmer, lokalforeninger og det regionalenivået vil nå tas videre inn i landstyret og hovedstyre i NOF og BFO.
Publisert: 12.11.22
Debattsiden fellesframtid tas ned fredag 23.11 kl 1200. Debatthefte og den påfølgende behandlingen og involvering av enkelt medlemmer, lokalforeninger og det regionale nivået vil nå tas videre inn i landsstyret og hovedstyre i NOF og BFO.

Dette er ikke en avslutning på prosessen, men denne involveringen har vært et skritt på veien. Det er nå viktig at de innspill som er gitt blir underlagt behandling i de styrende organene i begge organisasjoner. De vil sette opp veien videre med bakgrunn i dette og tidligere produkt og prosesser.

Både Eivind R Solberg og Egil A Aas takker så mye for de innspill som er kommet og for den debatten som har vært lokalt. Dette er med som et viktig grunnlag videre.
Forrige        471 av 1389        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N