Fiks utdanningsordningen nå.
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Fiks utdanningsordningen nå.

La oss være ærlige, utdanningsreformen (URE) som Forsvarsdepartementet iverksatte i etterkant av vedtaket av Langtidsplan (LTP) 2017-2020, var en innsparingsreform med det formål å kutte kostnader til den nivådannende utdanningen med ca. halvparten, tilsvarende en halv milliard kroner. Denne reformen, kuttet i utdanningsordningen, er i dag kilden til mange av de utfordringer som vi opplever i Forsvaret.
Publisert: 2020.12.22
Torbjørn Bongo

At kuttene i utdanningsordningen har skapt utfordringer, later de fleste til å være enige om. Forsvarssjefen, den forrige, sa det i FMR. Sjef Heimevernet sa det i sitt foredrag i Oslo Militære Samfund i høst: Heimevernet får ikke dekket sitt behov for lagførere. Nåværende forsvarssjef, den gang da sjef Hæren, sa at utdanningsordningen ikke dekker Hærens behov. Det sier vel det meste når Hæren i dag har om lag 100 lagførere uten noen form for militær formalutdannelse, utover gjennomført førstegangstjeneste. Alle styrkeprodusentene har vært nødt å iverksette egne tiltak for å dekke behovene for ledere på lavere nivå. Er disse kostnadene regnet med, når noen hevder vi har spart så mye penger? 

Og ting ble ikke bedre i høst, når det ble klart at utdanningsordningens manglende evne til å levere tilstrekkelig antall på de fleste nivå i OMT, var hovedrasjonale for at KKT-prosessen inneholdt nok en runde med gradsnedsenking. Siden utdanningsordningen ikke evnet å levere i henhold til behovet, måtte behovet/kravene senkes. Gradsnivået måtte senkes til det utdanningsordningen leverte, ikke motsatt. Hørtes ikke ut som en oppskrift for å vinne en krig. 

De eneste som ikke har vært villig til å innrømme at utdanningsordningen ikke leverer i henhold til behovet, er Forsvarsdepartementet. Kanskje ikke så rart, siden noen her har investert mye prestisje i reformen. Men siden det nærmer seg jul, er det kanskje lov å håpe. Stortinget har tidligere bedt om en evaluering av ordningen, uten at Regjeringen leverte noe substansielt på dette området. Mulig Stortinget må gjenta kravet. Og særlig når Stortinget også har bedt Regjeringen øke takten på oppbemanningen av Forsvaret. Da trenger vi mer kompetanse, og det kjapt.

Stortinget fortjener litt skryt etter at de først i vår sendte Regjeringens forslag til ny Langtidsplan i retur til Regjeringen, og etter en ny runde i høst, endte opp med en innstilling, med vekslende politisk flertall. Oppsummert kan den sies å være en ordre fra Stortinget til Regjeringen om få opp farten, og særlig på personellområdet og knyttet til Landmakten. Og det er også hyggelig å konstatere at Stortinget har hensyntatt mange av de innspill forbundet har levert. 

Et av momentene som ikke er like bra i vedtaket om langtidsplanen, er forutsetningen om at det skal interneffektiviseres for to milliarder de neste fire årene, noe som tilsvarer 25 prosent av de milliardene Regjeringen skal øke med i perioden. All erfaring tilsier at vi skal slite med å få dette til, og som jeg innledningsvis påpekte, tidligere innsparinger er ofte kilden til problemer i dag. Jeg minner også om at effektiviseringskravene innen renhold er grunnlaget for at vi er der vi er i dag på det området. Og her er jeg nok heller skeptisk til ny forsvarssjef, som i sin kommentar sa at dette vil bli tøft, men mulig. Jeg for min del er sikker på at det blir umulig, i alle fall uten vesentlige negative konsekvenser. 

Men som behandlingen av LTP i Stortinget viste, det nyter å fremme synspunkter og argumentasjon. Jeg både håper og tror at det gjør det også i denne saken. Jeg begynner med å ønske meg en forsvarsminister som er villig til å lytte og et departement som i mindre grad skal være opptatt av prestisje, og med større vilje til å lytte både til topp og bunn i Forsvaret. 

Og etter å ha fremmet et av mine ønsker for nyåret, vil jeg benytte anledningen til å ønske alle lesere, medlemmer, ansatte i forsvarssektoren og andre forsvarsinteresserte en riktig god og fredfylt jul, samt et ønske om riktig godt nytt år. Så krysser vi fingrene for at det blir mindre preget av Covid-19 enn 2020. 

Forrige        179 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå