Flatt forsvarsbudsjett
NOF ved forbundsleder, Torbjørn Bongo var tilstede da assisterende departementsråd i forsvarsdepartementet, Frede Hermansen la fram forsvarsdelen i Statsbudsjettet.
NOF/Torgrim Halvari

Flatt forsvarsbudsjett

I dag ble statsbudsjettet for 2020 lagt ut. Norges Offisers- og Spesialistforbund har sett nærmere på forsvarsdelen i budsjettet og kommer her med noen umiddelbare kommentarer. Regjeringen følger opp vedtatt langtidsplan med de tiltak og utfordringer som planen medfører. Dermed blir det viktig hva forsvarsjefen anbefaler i morgen ikke minst hva regjering og storting vedtar til våren.
Publisert: 2019.10.07
Torgrim Halvari

NOF var tilstede da Forsvarsdepartementet i dag presenterte Forsvarsbudsjettet for arbeidstakerorganisasjonene. 

Tilføringen på 2 milliarder er en nødvendig oppfølging av de innvesteringsvedtak som både nåværende og tidligere Storting har vedtatt.

Budsjettet gjør at vi hverken kommer nærmere eller fjerner oss fra NATO sitt 2% mål. Derimot vil forsvarsbudsjettets andels av det totale statsbudsjettets utgifter reduseres. 

Utfordringene i dagsens langtidsplan videreføres. Herunder en for liten landmakt og hær uten dedikert helikopterstøtte, et sjøforsvar som har mistet viktige kapasiteter med generell lav bemanning og dårlig robusthet i Forsvaret og en utdanningsordning som ligger nede for telling og ikke dekker det fremtidige behovet. 

En «grunnmur» som ikke er ferdig reparert gir store utfordringer i forbindelse med samband, logistikk og vedlikehold, for å nevne noen. 

Det som er tilfredsstillende er at regjeringen følger opp kampflyanskaffelsen og avklarer at vi vi kjøpe de siste F-35 slik at vi vil totalt får 52 fly, videre at investeringer innen artilleri til hæren, kystvaktfartøyer og nye ubåter gjennomføres i henhold til planen. 

Flere elementer på den positive siden er en generell styrking av bemanningen med blant annet innfasing av den åttende besetningen på ytre kystvakt, innføring av dobbel besetning på Maud og oppbygning av den femte fregattbesetningen. Dette er styrkinger som vi forventer å se flere av i kommende langtidsplanperiode. 

Vi noterer oss at forsvarsjefen sier at de pålagte interneffektiviseringstiltakene ikke har latt seg gjennomføre som forutsatt. 

Videre mener NOF at andre interneffektiviseringstiltak som utdanningsreformen reelt sett ikke har gitt den innsparingen som det tilsynelatende har gjort. Vi er derfor skuffet over at regjeringen viderefører kravene og opprettholder kravet om årlig 0.5% AB&E-kutt. 

Departementet gav også en orientering om Norges nye beregningsmetode for forsvarsutgiftens andel av BNP som øker med drøye 5 milliarder og tilsier at Norge bruker 1.8 prosent av BNP på forsvaret, hvor hoved endringene er knyttet til utgifter til pensjon.  NOF konstaterer at summen er relativt høy og vi er spent på på om NATO vil akseptere denne måten å regne på. 

 - Det er noe positivt i budsjettet knyttet til økonomi, styrket bemanning og oppfølging av investeringer. Samtidig står hovedutfordringene og hovedmanglene ved lag. Vi er derfor spent på morgendagens fremleggelse av forsvarssjefens fagmilitære råd men ikke minst regjeringens forslag til langtidsplan som blir lagt fram i løpet av våren. Uavhengig av hvordan vi regner så har regjeringen ikke minket avstanden til NATO målsetningen på 2% av BNP, snarere har vi gått i motsatt retning, sier forbundsleder, Torbjørn Bongo

 

Forrige        1023 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå