Flere vurderer å slutte
Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg er fortvilet over den nye beskatningen av pendlerreiser. Om ikke Forsvaret gjør noe med dette vurderer han å slutte i Forsvaret.

Flere vurderer å slutte

Nye skatteregler medfører at pendlerreiser over 97000,- kroner skal beskattes.
Publisert: 2019.06.20
Torgrim Halvari (tekst og foto)
Dette får store konsekvenser for mange av forsvarets pendlere. Flere vurderer nå å finne seg ny jobb om ikke forsvaret snarlig finner en løsning. NOF ser på den nye skatteregelen som en dramatisk og alvorlig endring og forventer at både Forsvarsstaben og Forsvarsministeren våkner.

- Om jeg får 80.000 mer i nettoskatt så ser jeg meg nødt til å finne en annen jobb. For meg er dette rett og slett ødeleggende for min arbeidssituasjon, Orlogskaptein Erling H. Øksenvåg er klar i sin tale. Hvert år har han mellom 25 og 30 reiser mellom sitt bosted i Kristiansund og sin arbeidsplass på Stokmarknes hvor han jobber som seksjonsleder ressurskontroll i kystvakta. Hver av reisene har en utgift på 7000 til 10.000 kroner og utgjør opp til 330.000 i reisekostnader per år.

Forsvaret må rydde opp

Orlogskaptein Øksenvåg er fortvilet over situasjonen og mener forsvaret kan gå på en skikkelig smell både når det gjelder å holde på ansatte og i forhold til fremtidig rekrutering. Bare på hans arbeidsplass er det 7-8 stykker som blir berørt av denne beskatningen.

- Når politikerne først bestemmer at kystvaktens hovedstasjon skal flyttes til Sortland og deretter sørger for at det blir umulig å pendle dit, da blir det hele helt meningsløst, mener Orlogskapteinen. Om denne skattereglen blir stående tror han videre at det det vil være umulig å rekruttere folk inn til staben i kystvakten og andre avdelinger i forsvaret.

- Forsvarsdepartementet har gått inn for sterk reduksjon av forsvarsboliger. Dette medfører selvsagt mer pendling. Vi kan nå pendel 33 tur-retur reiser i året. Med et skattefritt tak på kun 97.000,- kroner ender vi opp på under 3000,- per tur. Det vil si at det kun er de som bor i Oslo, ikke pendler til småsteder og som kan ta direktefly til storbyer som kan greie å pendle uten å overstige 97.000. I fjor mistet vi skattefradrag for kost og losji for pendlere, det var ille nok, det vi opplever nå er langt verre, sier Øksenvåg som mener eneste løsningen er at forsvaret tar tak i problemet og får på plass en ordning som er så nær den tidligere som mulig.

Ikke informert

Dårlig informasjon fra forsvaret
Orlogskapteinen er videre svært skeptisk til at forsvaret ikke tidligere har informert sine ansatte om disse endringene.

- Vi fikk beskjed av Forsvarets Personell og vernepliktssenter om saken for for få dager siden da hadde jeg alt reist for 120.000,- Denne saken skulle vi ha blitt informer om når de trådde i kraft og ikke et halvt år senere når de nye beskatningene alt har skapt implikasjoner for oss som pendler. Vi som ansatte kan jo ikke gå gjennom alt av info, det er arbeidsgivers plikt å informere oss om slikt, avslutter Øksnavåg.

En dramatisk og alvorlig endring

Leder av NOF forhandlingsavdeling, Staal I. Reiten mener endringen er dramatisk for pendlende befal I forsvaret.

- Dette er en svært dramatisk og alvorlig endring som får store konsekvenser for våre pendlende medlemmer. Nå forventer vi at både Forsvarsstaben og Forsvarsministeren våkner og finner en god løsning for pendlende befal, uttaler Reiten.

———————————————————-

Faktaboks:

Slik kan de nye skattereglene slå ut for storpendlere i forsvaret:
33 reiser x 10.000 kroner tilsvarer 330.000 kroner
Minus 97.000 som er grensen for skattefritak på pendler reiser.
Tilsvarer 233.000
Med en skatteprosent på 35% vil den pendlende få en ekstra beskatning på 80.000
For å kompensere dette må vedkommende ha en lønnsøkning på cirka 150.000 kroner.
Når en pendler som har overstiger 97.000 bestiller en reise for 10.000 vil han da selv betale cirka halvparten av reisen ut av egen lomme.

Forrige        1228 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå