Fokus på ny ordning for militært personell

Fokus på ny ordning for militært personell

Innføring av ny ordning for militært personell er en viktig sak for Forsvaret, og en sak som engasjerer svært mange av Forsvarets ansatte.
Publisert: 15.02.27

I forrige uke gjennomførte NOF informasjon om Ny Ordning for militær personell (OMP) i Heggelia og på Setermoen. De fremmøtte fikk en orientering om status og det ble stilt mange og gode spørsmål om OMP.

NOF vil i fremtiden gjennomføre flere slike orienteringer, da dette er en ordning som vil berøre oss alle. Følg med på informasjon fra din lokalavdeling og FriTV.

Landsmøte i NOF vedtok høsten 2014 følgende knyttet til Personellordning:

11. Personellordning

Norges Offisersforbund skal arbeide for å etablere en ny personellordning som ivaretar både horisontal og vertikal karriere. Ordningen skal gi økt forutsigbarhet, mulighet for livslang militær yrkeskarriere og utdanning gjennom hele tjenestetiden.

 Norges Offisersforbund skal arbeide for:

  • at Forsvarets hovedbemanning baseres på personell med livslang tilsetting.
  • at realkompetanse i større grad legges til grunn for livslang tilsetting, og at personell sikres forutsigbarhet tidlig i karrieren.
  • at Forsvaret tilbyr utdanning for personell med tidsbegrenset tilsetting, som gjør personellet konkurransedyktig for sin andre karriere.
  • en bonusordning ved tidsbegrenset tilsetting, som tilsvarer minimum 3 års lønn. Ordningen må kunne praktiseres fleksibelt.
  • å sikre en rettferdig lønnsutvikling gjennom hele karrieren.
  • en avansementsordning som sikrer personellet en grad som gjenspeiler realkompetansen.
  • en disponeringsordning som best mulig ivaretar den enkeltes egne ønsker.
  • at kompetanse- og karriereplaner følges opp.
  • at ved innføring av nye ordninger skal det etableres fleksible overgangsordninger som sikrer forutsigbarhet og tilpassede utdanningstilbud.
  • å sikre vervede fulle rettigheter til lån i Statens Pensjonskasse og Befalets låneordninger.
  • at oppsigelsesvernet i Yrkesbefalsloven også gjelder for befal yrkestilsatt etter 1. januar 2005.


Godt oppmøte i Black Box under medlemsmøte.

Forrige        429 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå