Fokus på utdanningsreformen

Fokus på utdanningsreformen

Budskapet er klart; Forsvaret vil slite med rekruttering.
Publisert: 2017.02.01
Markus Källvik (tekst og video)
NOFs Hovedtillitsvalgte fra alle DIFene og NOFs lokalavdelingsledere er samlet på Gardermoen for et tre-dagers seminar. Hensikten er nettverksbygging og informasjonsutveksling.

Følgende temaer blir berørt under konferansen:
- Utdanningsreformen
- Langtidsplanen, med fokus på landmaktsutredningen
- Incentivprosjektet
- Lønn og spesielt fokus på resultater fra lokal lønn
- OMT
- Særaldersgrense
- Forsikringer
- Lokalavdelingenes oppgaver

- Alle disse prosessene vil ta mye tid i 2017, men vi skal vie ekstra oppmerksomhet rundt utdanningsreformen, sier forbundsleder Torbjørn Bongo.

Prosjektmandatet for utdanningsreformen beskriver følgende effektmål:
- Innen utgangen av 2020 skal det kuttes 265 årsverk, og til sammen 540 mill. kr.

1. Økt styring, kontroll og organisatorisk sammenslåing:
Organisatorisk sammenslå høyskoler og befalsskoler
Organisatorisk sammenslå våpenskoler under èn ansvarlig sjef i gren
Tilstandsvurderinger basert på objektive kriterier og solid statistikk
Forbedret forholdstall mellom studenter og antall faglig ansatte på høyskolene
Redusert antall administrativt ansatte

2. Endrede leveransemodeller:
Reduksjon i utdanningens lengde (GOU, ÅV ansatte)
Gjennomgående som hovedmodell og harmonisert kompensasjon for GOU
Økt samarbeid med sivile utdannings- og forskningsinstutisjoner
Redusere antall GBU-leverandører fra seks til tre
Mer felles utdanning på GBU og GOU
Mer behovsprøvd og fleksibel utdanning
Mer robuste fagmiljøer
Mer harmonisert med sivil UH-sektor

3. Mer samling av funksjoner:
Sentralisering av Forsvarets kompetanse- og utdanningssenter (FOKUS)
Sentralisering av etter- og videreutdanning og eksternt kjøpte kurs


Under kan du se videointervjuer fra fire tillitsvalgte vedrørende utdanningsreformen:
(Vi beklager dårlig lydkvalitet).

Torbjørn Bongo, forbundsleder NOF
Eystein Skaugvoll, hovedtillitsvalgt NOF ved Forsvarets Høyskole
Tor Egil Vangstad, hovedtillitsvalgt NOF i Luftforsvaret
Espen Halland, lokalavdelingsleder NOF avdeling Sessvollmoen


- Det er viktig å øke kompetansen til både lokalavdelingsledere og de hovedtillitsvalgte. De fungerer både som lyttepost fra medlemmene, og som talerør fra oss sentralt. Derfor er kompetansepåfyll, nettverksbygging og erfaringsutveksling helt vesentlig for at vi skal lykkes i vårt arbeid som det største forbundet i Forsvaret, avslutter Kjell-Oddvar Mathisen, ansvarlig for den tre dager lange konferansen.
Forrige        257 av 1351        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N