Folket stoler ikke på Regjeringens langtidsplan
En soldat fra 2. bataljon sitt kampstøtte kompani får taktisk luftstøtte fra amerikanske Black Hawk helikoptre under øvelsen Saber Strike 2016.

Folket stoler ikke på Regjeringens langtidsplan

Respons analyse har på vegne av Norges Offisersforbund stilt folket spørsmål knyttet mot forsvaret og forslag til Langtidsplan for forsvaret.
Publisert: 16.10.17
Torbjørn Bongo, nestleder NOF (tekst)
Hovedkonklusjonen er at folket anser at trusselen er økt, forsvarsevnen er svekket og at de ikke tror at Regjeringens plan vil løse utfordringen. Folket viser også betydelig vilje til å øke bevilgningene til Forsvaret.

Respons analyse gjennomført i perioden 3. -7. oktober en spørreundersøkelse blant et tilfeldig representativt utvalgt i det norske folk om spørsmål knyttet mot Forslaget og Regjeringens forslag til langtidsplan for Forsvaret.

Folkets svar kan oppsummeres slik:
• Trusselen mot Norge anses økt i løpet av de siste 5 år.
• Norges egen forsvarsevne anses redusert i samme periode.
• Et klart flertall mener at dagens forsvarsevne ikke er tilstrekkelig.
• Solid flertall mener NATO er viktig, men mer jevnt om vi i større grad bør basere oss på NATO.
• Solid flertall mener at Norge bør følge opp Nato-målsetningen om å bruke 2% av BNP på Forsvaret.
• Solid flertall for å øke bevilgningene til Forsvaret, selv i konkurranse med andre samfunnssektorer.
• Få tror at Regjeringens forslag til Langtidsplan for Forsvaret (LTP 2017-2020) vil øke forsvarsevnen. Snarere frykter flertallet at den vil minke.

Norges Offisersforbund deler i stort de samme vurderinger som det norske folk har gjort.

Norges Offisersforbund mener at Stortinget som nå er i sluttforhandlingene om ny langtidsplan for Forsvaret, må ta meningene til folket på alvor, og søke å finne et kompromiss om langtidsplan, som både øker det økonomiske bevilgningene og styrker den operative evnene.
   
Se resultatene her illustrert med stolpediagram (pdf)
Se resultatene her ved en prosentvis fremstilling (xell)
Forrige        297 av 1619        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå