Forbedringer i bestemmelser for INTOPS-permisjon og skjerming under korona pandemien.
Bestemmelsen knyttet til permisjonsavvikling og rotasjon INTOPS under korona er endret til det positive for personellet.
Onar Digernes Aase/Forsvaret

Forbedringer i bestemmelser for INTOPS-permisjon og skjerming under korona pandemien.

Bestemmelsen knyttet til permisjonsavvikling og rotasjon INTOPS under korona er endret til det positive for personellet.
Publisert: 2021.02.22
Magnus Strømsvåg

Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner gir opptjening av permisjons- og rekreasjonsdager som den ansatte normalt skal benytte under og etter INTOPS. Det er imidlertid ikke beskrevet detaljer rundt avviklingen. Dette har siden mars medført at arbeidsgiver har trukket dager 1:1 for å unngå at det skulle bli store skjevheter mellom de som får og de som ikke får avholdt permisjon.

NOF mener prinsipielt at Forsvaret som arbeidsgiver, skal bære kostnaden forbundet med innførte koronarestriksjon, når en blir beordret til INTOPS eller internasjonal innsats. 

Vi opplever ut ifra tilbakemeldinger, at medlemmene ønsker permisjon selv om dette medfører karantene- og skjermingsbegrensninger. Vi tolker derfor at permisjon med restriksjon har en verdi for den ansatte. 

I møte med arbeidsgiver, har NOF vært tydelig på at «verdien» er ikke den samme som før pandemien, som følge av koronarestriksjoner. Det vi har kommet frem til, må derfor kunne kalles et kompromiss for å opprettholde rettighetene iht. særavtalen.

NOF er fornøyd med forbedringen, isolert sett. NOF er i det videre opptatt av at balansen mellom restitusjon og kompensasjon for begrensninger blir ivaretatt.

Fire endringer:


 1. Der det tidligere ble trukket 1:1 i permisjonsregnskapet, ved karantene i permisjon, endres dette til 1:2.

   

 2. Der det tidligere ble trukket 0:1 i permisjonsregnskapet, ved karantene etter redeployering, endres dette til 1:2.

   

 3. Ved skjerming både i og utenfor hjemmet, starter opptjeningen av permisjons- og rekreasjonsdager første dag i skjerming, mot tidligere ved deployering.

   

 4. Ved skjerming utenfor hjemme, vil personell som har hjemlet familietillegg, motta dette fra oppstart skjerming, mot tidligere ved deployering. 

Endringstidspunkt: 

 • Endringene i punkt 1, 2 og 3, som påvirker permisjonsregnskapet, gjøres gjeldende for personell som redeployerer etter 8. februar 2021. 


 • For personell som ikke har gjennomført noen permisjonsreiser med tilhørende karantene i tilknytning til sin tjenesteperiode, vil disse endringene medføre inntil to færre fridager etter redeployering enn tidligere praksis. Den nye beregningsmåten implementeres ikke for de i denne personellgruppen som redeployerer før 1. mai 2021. Dette for å kunne gi god varsling og lette overgangsperioden for de få som kommer noe dårligere ut etter denne endringen.

   

 • Personell som ifm. korte støtteoppdrag i INTOPS opptjener færre permisjons og rekreasjonsdager enn de som trekkes i karanteneperioden jfr. punkt 1 og 2, gis likevel fri med lønn etter lp 05.128 i hele karantenens varighet. 

   

 • Endringen i punkt 4 knyttet til familietillegget, gjøres gjeldende for personell som har påbegynt sin skjerming etter 1. januar 2021.

NOF takker alle de som har kommet med tilbakemeldinger om sine opplevelser knyttet til dette. Dette er verdifullt for oss, i møte med arbeidsgiver. 

Ved spørsmål knyttet til koronaføringer og INTOPS, ta kontakt med din tillitsvalgte.

 

Forrige        86 av 1536        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå