Forberedelsene til landsmøtet 2022 er i full gang
Twin otter tar av fra Bardufoss. 11.-14. oktober tar NOF sitt landsmøte av på Thon Hotel Oslo Airport. Sekretariatet er i full gang med forberedelsene. Foto: Forsvaret

Forberedelsene til landsmøtet 2022 er i full gang

Hvert fjerde år gjennomføres det landsmøte i NOF. Nytt handlingsprogram og nye vedtekter skal besluttes, fokusområder og mål skal defineres. Dato og sted er allerede bestemt: 11.-14. oktober på Thon Hotel Oslo Airport. Sekretariatet er i full gang med forberedelsene.
Publisert: 2022.01.27
Tor Egil Vangstad, nestleder.
Landsmøtet er NOFs øverste organ, og utgjøres i stort av valgte representanter fra forbundets lokalavdelinger i inn- og utlandet. Blant Landsmøtets viktigste oppgaver er å behandle innkommende forslag fra de som har forslagsrett, f.eks. til handlingsprogrammet eller vedtektene, samt å velge ledelse, forbundssekretærer og ulike styrerepresentanter.

Det er betydelige forberedelser som trengs for å gjennomføre et landsmøte. Forbundsstyret i NOF er gitt privilegiet å velge tid og sted for landsmøtet, og nylig besluttet de å legge landsmøtet til Thon Hotel Oslo Airport i perioden tirsdag 11. okt. til fredag 14. oktober.

Et annet viktig ledd i forberedelsene er å nedsette nødvendige komitéer for å registrere innkommende forslag og forberede sakspapirer og nominasjoner. Landsstyret vedtok i begynnelsen av desember hvem som skulle sitte i de ulike komitéene, og utformet også noen instrukser og føringer for arbeidet som skal gjøres der. Samtlige komitéer er straks i gang med første møte for å bli enige om prosessen videre.

Medlemmene i komitéene er i hovedsak medlemmer nominert av sine lokalavdelinger, men ledes av praktiske og kapasitetsmessige hensyn av personell fra Sekretariatet eller frikjøpte tillitsvalgte:

Leder av valgkomitéen: Thor Manum, frikjøpt HTV i Sjøforsvaret
Leder av vedtektskomitéen: Eirik S. Stenberg, stabssjef i NOF
Leder av handlingsprogramkomitéen: Tor Egil Vangstad, nestleder i NOF

Det er ulike organer i forbundet som iht. vedtektene har forslagsrett til det kommende landsmøtet, hhv. Landsstyret, Forbundsstyret, lokalavdelingene, Pensjonistutvalget, NOFKA og kadettforeningene. Fristen for innsending av forslag skal bestemmes av Forbundsstyret snart, men det antas at den vil bli medio april. Forslagsfristen settes tidlig for å gi de ulike komitéene mulighet til å bearbeide forslagene før sakspapirene må sendes ut til representantene senest to måneder før landsmøtet.

Corona-pandemien har lagt store begrensninger på fysisk deltakelse på ulike arrangementer og møter i NOF-sammenheng. Selv om retningslinjene pr. dags dato tilsier at landsmøtet kan gjennomføres med fysisk oppmøte som planlagt vil det være hensiktsmessig å sikre seg en alternativ, digital gjennomføringsmetode. Sekretariatet ser derfor på ulike digitale plattformer som kan nyttes for å kunne gjennomføre landsmøtet på en god måte selv uten fysisk deltakelse.

Lokalavdelingene vil snart få seg forelagt medlemslister for sin avdeling for gjennomgang, da det er medlemstallet som styrer antall representanter til landsmøtet. Etter at antall representanter pr. lokalavdeling er kvalitetssikret gis det tid til å velge disse representantene lokalt, og innmelding av navnene vil sannsynligvis skje etter sommerferien en gang.

Vi ser frem til et nytt landsmøte med gode debatter om forbundets retning videre, og anmoder lokalavdelingene og andre organer med forslagsrett om å starte arbeidet med å utforme forslag. Lokalavdelingene vil få mer informasjon om landsmøtet på det neste lokalavdelingsledermøtet.


Forrige        131 av 1698        Neste
loader