Forenklede kvarterbestemmelser

Forenklede kvarterbestemmelser

Organisasjonene og Forsvarsstaben har blitt enige om nye bestemmelser for kvarterstandard for Forsvaret. De nye bestemmelsene gjelder fra 1.september 2015 og er vesentlig forenklet.
Publisert: 15.08.21
Hovedregelen er: personell skal tilbys tilfredsstillende kvarterstandard, dersom det ikke foreligger forhold som omfattes av Forsvarets unntak fra Arbeidsmiljøloven.

Personell med pendlerettigheter og personell på tjenestereise innenlands har etter de nye bestemmelsene krav på enkeltrom. Dersom dette ikke kan tilbys skal man ha økonomisk kompensasjon.

Andre ansatte vil som en overgangsordning kunne bo to på rommet som noen gjør i dag, men dette skal kun være unntaksvis og etter villighet fra den enkelte.

Overgangsordninger er nødvendig da Forsvaret pr. i dag ikke har tilstrekkelig kvarter. Disse ordningene er beskrevet i iverksettingsskrivet, og skal vurderes på ny når avtalen evalueres etter 6 mnd.

De nye bestemmelsene publiseres på FOBID
Forrige        390 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå