Forlik i HV-016 saken

Forlik i HV-016 saken

Det er inngått avtale mellom Forsvaret og Norges Offisersforbund ift bonus for personell som tjenestegjorde i HV-016.
Publisert: 13.07.03
Av Eigil Jespersen Leder Forhandlingsavdelingen 

Norges Offisersforbund (NOF) har på vegne av en rekke medlemmer som tjenestegjorde i HV-016 avdelingene fremmet krav om utbetaling av bonus i henhold til ”Kontrakt om tjenestegjøring i Heimevernets Innsatsstyrke”.

I etterkant av nedleggelsen har NOF blant annet vært opptatt av at mannskapene i HV-016 skulle likebehandles mht. bonusutbetaling. NOF og Forsvarssjefen er fornøyd med at man gjennom en dialog har klart å løse den konkrete tvisten.

Partene er enige om at man har kommet frem til en balansert løsning på tvisten. Løsningen er begrunnet i Heimevernets betydning, betydningen av frivillighetskontrakter, prosessøkonomiske hensyn og at løsningen fører til en ønsket likebehandling av mannskapene innenfor HV-016 avdelingene. Heimevernet forplikter seg til å tilby øvrige HV-016 mannskaper som er i liknende faktisk situasjon den samme utbetaling og på de samme betingelsene. Løsningen gir grunnlag for et fortsatt godt samarbeid innenfor viktige spørsmål i Heimevernet.

Norges Offisersforbund og Forsvarssjefen er blitt enige om følgende uttalelse:

«Partene er enige om at det er funnet en balansert løsning på tvisten. Løsningen er begrunnet i Heimevernets betydning, betydningen av frivillighetskontrakter, prosessøkonomiske hensyn og at løsningen fører til en likebehandling av mannskapene innenfor de tidligere HV-016 avdelingene. Heimevernet forplikter seg til å tilby øvrige tidligere HV-016 mannskaper som er i tilsvarende faktisk situasjon den samme utbetaling og på de samme betingelsene. Partene er tilfreds med at vi gjennom en god dialog har løst denne tvisten.»
Forrige        356 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N