Fornuften har seiret

Fornuften har seiret

QRA og Vedlikehold av F-16 blir i Bodø til minst 2020
Publisert: 13.06.06
Oppdatert: 13.06.24
Regjeringen har bestemt at QRA og vedlikehold av F-16 blir i Bodø til minst 2020.
NOF roser de lokale tillitsvalgte for innsatsen.


Bjørn Tore Woll (tekst)


Politisk ledelse og Forsvarsdepartementet har snudd. Det er bestemt at QRA med F-16 og vedlikehold av F-16 blir i Bodø til 2020.

Endelig vedtak ble gjort av FD, torsdag 20. juni.

Følgende punkter er besluttet:

1. I tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av langtidsplan for forsvarssektoren (LTP 2013-2016), etableres hovedbase for kampfly på Ørland og fremskutt operasjonsbase på Evenes.

2. Bodø avvikles som hovedflystasjon innen utgangen av 2016. Staten skal være en aktiv bidragsyter til at Forsvarets nåværende arealer i Bodø kan brukes til byutvikling, i tråd med forutsetningene ved behandlingen av langtidsplanen.

3. Faseettersyn av F-16, vedlikehold av EK-utrustning og vedlikehold av avionikk-komponenter (AIS) videreføres i Bodø frem til 31. desember 2019.

4. Quick Reaction Alert- (QRA-) beredskap med F-16 overføres fra Bodø til Evenes så snart Forsvaret finner det operativt forsvarlig, og senest 31. desember 2019.

5. Forsvarsbygg etablerer prosjektorganisasjon for fremskutt operasjonsbase på Evenes, og igangsetter planprosess mot kommunale og offentlige myndigheter så snart som mulig.

6. Det igangsettes investeringer på Evenes, planlagt for til sammen 120 millioner - herunder etablering av tilstedevaktbygg, administrasjonsbygg og øvrig nødvendig infrastruktur. Dette for bedre å tilrettelegge for økt aktivitetsnivå på Evenes, og for å sikre at QRA-beredskapen kan ivaretas fast fra 31. desember 2019. Investeringene startes opp i 2015.

7. Evenes skal prioriteres ved planlegging av øvelser og QRA-deployeringer mv. senest innen 31. desember 2016, for å opparbeide erfaring med bruk av Evenes som QRA-base.

8. Evenes skal være i stand til å støtte operasjoner, øvingsaktivitet og QRA-deployeringer med F-16 snarest mulig og senest 31. desember 2016, og være i stand til å støtte operasjoner med F-35 senest 31. desember 2019Forbundsleder i NOF Egil Andre Aas uttaler at han er "meget godt fornøyd med at politisk ledelse nå har tatt ansvar for den vanskelige situasjonen Luftforsvaret er i. Dette vil bidra til større forutsigbarhet for personellet og forhåpentligvis bremse personellflukten"Skarpskyting av missil fra et norsk F-16.
Foto: Morten Hanche
Forrige        370 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N