Forståelig at du er oppgitt!

Forståelig at du er oppgitt!

Har du tjenestegjort i utlandet og ikke fått avviklet den ferien du har krav på? Nå har alle partene i feriesaken kommet fram til en felles budskapsplattform for hva som gjelder.
Publisert: 14.08.05
Erstatning for tapt velferd etter ferieloven.
 
På bakgrunn av rettsforlik i en konkret sak om erstatning for tapt velferd etter ferieloven, har FD og arbeidstakerorganisasjonene den 12. juni 2014 gjennomført et møte om håndteringen av andre krav om velferdstapserstatning. Det er ønskelig å rydde opp i disse sakene, og at de nå finner sin løsning.

Partene ble enige om følgende:
- For ferieårene 2009 og 2010 gis en dagsats á kr. 1000,-.
- For ferieårene 2011 til og med 2013 gis en dagsats á kr. 1200,-.
- For ferieåret 2014 og fremover gis en dagsats á kr. 1200,- indeksregulert etter rammen for tariffoppgjøret pr. 1. mai det enkelte år.

Forutsetning for erstatning for velferdstap er at vilkårene i ferieloven § 14 er oppfylt.

Forsvaret vil nå foreta en gjennomgang av saker med krav om erstatning for velferdstap fra og med ferieåret 2009.
De som allerede har fremmet krav i denne perioden, og som har fått behandlet søknaden sin, behøver derfor ikke fremme kravet på nytt. Eventuelt nye krav fremmes tjenestevei gjennom egen avdeling til FPVS.
Forrige        248 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N