Første kvinnelige president

Første kvinnelige president

Anne-Margrete Bollmann ble på Forsvarsforeningens landsmøte valgt til første kvinnelige president i Norges Forsvarsforenings 127 årig lange historie. Bollmann har sitt daglige virke som sivilforsvarssjef i Hordaland.
Publisert: 13.06.25
Anne-Margrete Bollmann ble på Forsvarsforeningens landsmøte valgt til første kvinnelige president i Norges Forsvarsforenings 127 årig lange historie. Bollmann har sitt daglige virke som sivilforsvarssjef i Hordaland.
Oddbjørn Sve fra Trondheim Forsvarsforening ble valgt til visepresident
.

Christian Bugge Hjorth (tekst)

Nansen, Sønsteby og Max Manus
Norges Forsvarsforening har lange tradisjoner i arbeidet med å sikre at så vel politikere som opinion har forståelse for at landets sikkerhet til enhver tid prioriteres. Flere av landets fremste forkjempere for fred og frihet har ledet eller vært aktive i foreningen. Blant disse er Fridtjof Nansen, som lanserte slagordet ”Forsvarssak er fredssak”, frihetskjemperen Max Manus og Norges mest dekorerte krigshelt Gunnar Sønsteby.

I dag arbeider foreningen også for en forsterket sivil beredskap. Landsmøtet vedtok i den forbindelse en ny historisk vedtektsendring om formål og verdigrunnlag der sivilt beredskap er tydeliggjort som en ambisjon. Forsvarsforeningen ønsker å bli en tydelig aktør også innenfor samfunnssikkerhet og beredskap.

Satser på sivil beredskap
I en resolusjon fra landsmøtet heter det at Forsvarsforeningen er bekymret for utilstrekkelig satsing på sivil beredskap. Det er positivt at Norge fokuserer på terrorbekjempelse og samarbeid mellom politi og forsvar. Imidlertid er det en svakhet at det ikke synes å være tilstrekkelig oppmerksomhet og vilje fra politikerne til å sørge for trygge og robuste lokalsamfunn, og sivile beredskapsressurser for å møte flom, ras og andre klimaskapte hendelser. På dramatisk vis har vi fått dette demonstrert den siste tiden, heter det i resolusjonen.

Forsvarsforeningen er også urolig for sektorvis tenking i den enkelte etat der ulike etater utredes og analyseres for seg. Forsvarsforeningen ønsker en helhetlig tilnærming til beredskapsarbeidet samt en sterkere satsing på sivil beredskap og vil arbeide for at dette blir et tema i valgkampen og at de politiske partiene utfordres på disse spørsmålene.
Forrige        359 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N