Forsvar av verdier – med stor og liten f

Forsvar av verdier – med stor og liten f

Et forsvar av nasjonale verdier, av demokrati og frihet, krever mer enn militærmakt. Forsvaret (med stor F) er tyngdepunktet i et nødvendig samlet forsvar (med liten f). Med sivile og militære midler i sømløst samvirke; med en ny totalberedskap. Som vi ikke har, men må skape.
Publisert: 14.09.25
Det var hovedbudskapet til Egil André Aas under LO Stats landskonferanse på Sørmarka 25. september. Forbundslederen var invitert til å åpne programpunktet ’Forsvar og sikkerhet’, der advokat Geir Lippestad holdt det andre hovedinnlegget.


Advokat Geir Lippetsad.

Et samlet forsvar
Gjennom dialogprosjektet Forsvarslinjer har NOF invitert til et ordskifte om hvilken beredskap Norge trenger i en tid – og framtid – med et mer sammensatt trusselbilde. Hvor truslene er flere enn dem det militære forsvaret har som oppgave, og har mulighet til, å håndtere. Hele samfunnet må bidra til dette forsvaret – med liten f, hvor Forsvaret med stor F alltid vil utgjøre den tyngste kapasiteten. Og Forsvaret kan spille en større rolle, i tett samvirke med andre aktører, også i flere sivile kriser.


Egil-Andrè Aas, forbundsleder i NOF.

”forsvar med liten f er langt mer enn Forsvaret med stor F,” sa Egil Andé Aas; ”det er eksempelvis også Sivilforsvaret” – og mye mer. Og på den ytterste retoriske spiss: ”Immunforsvaret er vårt virkelige nærforsvar! Som nå kjemper en kamp på liv og død mot multiresistente bakterier. Som også er en reell trussel!” Én av flere nye trusler som snikende har invadert oss.

Et sammensatt forsvarsverk
Vi trenger et sterkt forsvar, framholdt NOF-lederen, men vi trenger også et sterkt sammensatt forsvarsverk med mange aktører; sivile og militære, offentlige og private – inklusive deler av frivillig sektor. Et forsvarsverk vi i dag ikke har.

Og dette er bare den fysiske dimensjonen, understreket Aas, om minnet om at forsvaret av demokratiet, som er Forsvarets fremste oppgave, også krever kamp om holdninger – en politisk kamp. Han viste til åpningsinnlegget til Geir Lippestad da forsvarslinjer.no ble lansert, 9. april i vår. Der pekte den meningssterke advokaten på betydningen av både handlinger og holdninger. Dét er ikke blitt mindre aktuelt det siste halvåret, minnet forbundslederen om, og viste til deltakelsen av radikalisert norsk ungdom som jihadister i Syria og Irak.

”Dette viser,” understreket Egil André Aas i sitt foredrag på LO Stats landskonferanse, ”at forsvarslinjer ikke bare er et militært festningsverk. Det må også være en menneskelig holdningsvern!”
Forrige        232 av 1379        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N