Forsvaret er pensjonstapere
Foto: Daniel Nordby, Forsvaret.

Forsvaret er pensjonstapere

”Torkild” har en årlig inntekt på 867.000,- Hvorfor er bare 435.000,- pensjonsgivende?
Publisert: 2017.03.24
"Torkild" er 30 år, har samboer, 2 barn, og er bosatt på Østlandet. Som en del av hans karriereplan besitter han for tiden stillingen som troppssjef i Brigade Nord på Setermoen i Indre Troms. Han har akademisk høyskoleutdanning fra Krigsskolen, og ser for seg en livslang karriere i Forsvaret (T60).

Basert på trusselvurderingene fra etterretningsinstanser og samarbeidspartnere bestemmer Regjeringen hvilket forsvar Norge skal ha. Hvert fjerde år legges en ny langtidsplan som bestemmer kursen videre. Bevilgede midler må derfor stå i stil med målsettingene slik at Forsvarssjefen kan løse sitt oppdrag – og ta vare på sine menn. Forsvarssjefens oppdrag om ønsket effekt innenfor budsjetterte rammer, danner derfor grunnlaget for at DIF sjefene igjen kan løse sine oppdrag.

Før soldatene rykker inn etter en lang sommerferie, har Kompanisjefen til «Torkild» gjennomgått årsplanen som sier noe om øvelsesaktiviteten det kommende året. Innenfor gitte rammer skal "Torkild" planlegge og tilrettelegge for trening, utdanning og øvelsesaktivitet.

Utdanningsprogrammet "Torkild" forholder seg til, er ikke ny-oppfunnet krutt. Avdelingen har mange års erfaring med hva som fungerer og hva som ikke fungerer. Rammene er derfor gitt. ”Torkild” vet når soldatene har innrykk, han vet hvordan rekruttperioden forløper, han vet hvilken fagspesifikk utdanning soldatene skal gjennom, han vet hvilke øvelser han har med både troppen, kompaniet og som en del av et større samvirke. Han vet også når den årlige Brigadeøvelsen og NATO-øvelsen kommer. Og det han vet aller best – han kan ikke sende troppen på øvelse uten selv å lede fra front.
Etter fem år som troppssjef har «Torkild» i realiteten jobbet ti årsverk. Familien har knapt sett han disse årene på grunn av ukependling. Grunnet høyt aktivitetsnivå i avdelingen hans, har han også jobbet utallige helger de siste fem årene. Barna føler at "Torkild" er på besøk en gang i mellom. Men – det familien allikevel setter pris på, er forutsigbarheten med hvilke helger han er hjemme. Det har de visst fra den dagen Kompanisjefen gikk gjennom årsplanen.
Konklusjon: Det å være ansatt i Forsvaret, er ikke som å sitte på kontor fra åtte til fire. Det er en livsstil. Det er en profesjon. Den livsstilen krever at du gir av deg selv til alle døgnets tider. Og du skal ofre tid med venner og familie for å bidra til rikets sikkerhet.
Den dagen man går av med pensjon etter en livslang karriere, eller flere år med tjeneste for nasjonen – så er det rett at man skal få igjen for det arbeidet som er utført.


Hovedregelen i Hovedtariffavtalen for hvilke variable tillegg som er pensjonsgivende, er avtalt mellom partene i staten slik:
Forutsigbare tillegg, avtalt i tariffavtale, for arbeid som forekommer regelmessig gjennom året og som er vederlag for arbeid i ordinær stilling er pensjonsgivende.

I eksempelet over har Torkild en grunnlønn på 435.000,- i året. Derimot har han en samlet inntekt på 767.000,- Han har altså et tillegg på 332.000,- Disse pengene kommer ikke av seg selv. Hvorfor skal da ikke den delen av tilleggsinntekten som er forutsigbar og forekommer regelmessig – være pensjonsgivende?

Spørsmålet er enkelt – men hvorfor så vanskelig å besvare?
Regjeringen ønsker valuta for pengene, og de vet hva som må til. De vet at det må trenes, øves og kjempes. Og dette lar seg ikke gjøre innenfor normal arbeidstid. Hvorfor er da ikke all planlagt aktivitet pensjonsgivende?

Ubalansen som Forsvaret opplever er i ferd med å nå nye høyder. Det minste arbeidsgiver kan gjøre, er å erkjenne den jobben som gjøres. Gi tilbake det våre soldater har ofret den dagen de går av med pensjon.

Fakta:
Vedtaket om å se på hvilke av de variable tilleggene i ATFen som skulle være pensjonsgivende, ble gjort allerede på NOFs Landsmøte i 2010.
Det ble i forlengelse av dette satt ned en arbeidsgruppe for å se på hvilke utfordringer om lå i ATF, og hvordan man kunne løse disse.
Arbeidsgruppa utarbeidet en rapport som i dag danner grunnlaget for kravene som sendes frem.
I følge med reforhandling av ATF`en i 2013 fremmet NOF sine krav. De samme kravene ble også fremmet i følge med Hovedlønnsoppgjøret i 2014 og 2016.
En arbeidsgruppe ble i 2016 etablert sentralt i staten for å se på problemstillingen.
Mars 2017 fremmet NOF krav til Forsvarsstaben om å forhandle hvilke av tilleggene i ATF som skulle være pensjonsgivende.
Vi venter på svar...
Forrige        1344 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N