Forsvar får tre ny sjefer
Louise Dedichen ble i dag utnevnt til viseadmiral, og blir den første kvinnen i NATOs militære råd. Foto: Forsvaret.

Forsvar får tre ny sjefer

I dag utnevnte kongen i statsråd tre nye sjefer i Forsvaret
Publisert: 2019.06.21
Tekst: Torgrim Halvari, Foto: Forsvaret
Elisabet Natvig ble utnevnt til viseadmiral og ny sjef i Forsvarsstaben, Louise Kathrine Dedichen ble viseadmiral og ny sjef for Militærmisjonen i Brussel og Generalmajor Eirik Johan Kristoffersen ble utnevnt til ny sjef for Hæren.


Viseadmiral Natvig


Kontreadmiral Elisabeth Natvig blir viseadmiral og
ny sjef Forsvarsstaben.

Viseadmiral Natvig har bred militær erfaring og har jobbet i flere ulike avdelinger i Forsvaret. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret. Natvig har blant annet hatt flere lederstillinger innen IKT i Forsvaret, i tillegg til lederstillinger i Forsvarsdepartementet. Hun har siden november 2016 vært sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben.
Elisabeth Natvig er født i Oslo i 1960. Natvig startet sin utdannelse ved Sjømilitære korps i Horten. Hun har stabs- og lederutdannelse fra Forsvarets stabsskole og har gjennomgått Forsvarets høgskoles sjefskurs, i tillegg til ingeniørutdannelse innenfor elektronikk.
Fra 1980 til 1996 tjenestegjorde Natvig i en rekke forskjellige stillinger Sjøforsvaret. Fra 1996 til 2002 tjenestegjorde hun i Informatikkstaben ved den daværende Forsvarets overkommando, herunder to år som sjef. Hun var også i to perioder seksjonssjef i Forsvarsdepartementet.

Lederstillinger for øvrig omfatter sjef for Jørstadmoen og sjef for Forsvarets logistikkorganisasjons IKT-divisjon. Hun var deretter stabssjef i logistikkorganisasjonen før hun ble utnevnt til kontreadmiral i 2012 og tilsatt som sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging. I denne stillingen hadde hun ansvaret for utarbeidelsen av både Forsvarssjefens fagmilitære råd i 2015 og regjeringens langtidsplan for forsvarssektoren 2017–2020 som ble vedtatt av Stortinget i 2016.
Hennes siste stilling har vært avdelingssjef i Forsvarsstabens planavdeling.
Natvig er samboer med Sverre Diesen, har en voksen datter Caroline og to hunder.
Natvig ble i 2002 forfremmet fra kommandør til flaggkommandør og ble dermed Norges første kvinnelige flaggkommandør. I forbindelse med utnevnelsen til avdelingssjef i Forsvarsdepartementet i 2012 ble hun utnevnt til kontreadmiral. 


Viseadmiral DedichenKontreadmiral Louise Dedichen blir viseadmiral og
ny sjef for Militærmisjonen i Brussel.


Louise Kathrine Dedichen har variert militær karriere. Hun har bakgrunn fra Sjøforsvaret, og har blant annet tjenestegjort ved Militærmisjonen i Brussel tidligere. Dedichen har også erfaring fra Forsvarsdepartementet. Hun har tjenestegjort ved Forsvarets høgskole siden 2006. Først som sjef for Forsvarets stabsskole, før hun i 2008 ble utnevnt til sjef Forsvarets skolesenter, som i dag er Forsvarets høgskole.

Louise Kathrine Dedichen er født i 1964 og startet sin karriere i forsvaret i 1983. Hun tok Sjøkrigsskolens intendanturlinje i 1987, Sjøforsvarets stabsskole i 1983 og forsvarets Høgskole i 2002. Dedichen har blant annet vært kontraktforhandler i Sjøforsvarets forsyningskommando fra 1989 til 1991, administrasjonssjef/adjutant for Sjef Militærmisjonen i Brussel fra 1991 til 1995, Assisterende pressetalskvinne, Forsvarets overkommando 1995 til 1998, Totalprosjektkoordinator, forsvarets overkommando 1998 til 2000, Presse – og informasjonsoffiser, Ledelsens sekretariat, Forsvarsdepartementet 2003 til 2004, Avdelingssjef Logistikk, styring og metode/NK forsvarets befalsskole 2004 til 2006, Fungerende sjef Forsvarets Skolesenter/Sjef Forsvarets stabsskole 2006 til 2007, Sjef Forsvarets høgskole, Kontreadmiral 2007 til 2008.

Dedichen er første kvinne i Norge som er utnevnt til offiser på admirals-/generalsnivå hun er gift med næringslivsleder, Per Høiby, en eldre bror til kronprinsesse Mette-Marit.
Dedichen spilte en offiser i spillefilmen Lange flate ballær, regissert av hennes barndomsvenn Harald Zwart.


Med dagens utnevnelse blir hun historisk i NATO som første kvinne i NATOs militære råd.


Generalmajor KristoffersenGeneralmajor Eirik Kristoffersen blir ny sjef i Hæren.

Generalmajor Kristoffersen har solid operativ erfaring fra Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har blant annet tjenestegjort som sjef for Forsvarets spesialkommando, nestkommanderende ved Forsvarets spesialstyrker/stab, og en kortere periode som avdelingssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Kristoffersen har siden 30. november 2017 vært sjef for Heimevernet.

Eirik Johan Kristoffersen er født i 1969, oppvokst på sitt fødested i Bjerkvik, Nordland fylke og tiltrådte i Forsvaret i 1988

Kristoffersen har blant annet hatt stilling som
Sjef Heimevernet Generalmajor , Sjef Plan og øving (J 5/7/9) Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), Nestkommanderende/Stabssjef Forsvarets Spesialstyrker Brigader, Sjef Forsvarets Spesialkommando Oberst, Nestkommanderende Forsvarets Spesialkommando Oberstløytnant, Operasjonsoffiser (G-3) Forsvarets Spesialkommando Major, Skvadronssjef, Forsvarets Spesialkommando Rittmester, Patruljemann, Forsvarets Spesialkommando, Troppsjef, NK og sjef Fjernoppklaringseskadronen, Lagfører, Pionertroppen, UNIFIL, Lagfører Ingeniørbataljonen, Brigade Nord.
Hans militære utdanning består blant annet som elev på US Army War College, Carlisle, PA USMC Command and Staff College, Quantico, VA Krigsskolen Linderud
Befalsskolen for ingeniørvåpenet (BSIV)

Generalmajoren har mottatt en rekke dekorasjoner
2008 For sitt lederskap under kamp i Afghanistan i perioden 2007-2008, ble Eirik Kristoffersen tildelt Krigskorset med sverd. Kristoffersen var en av de tre første som som ble tildelt dekorasjonen etter andre verdenskrig.
2005 For sitt lederskap under operasjoner i Paktikaprovinsen i Afghanistan, ble Eirik kristoffersen tildelt Innsatsmedaljen med rosett.
2002 For sin deltakelse i operasjoner med Task Force KBAR i Afghanistan, ble Eirik Kristoffersen tildelt the Navy Presidental Unit Citation
Kristoffersen har to mastergrader fra hhv USMC Command and Staff College, Quantico, VA og US Army War College, Carlisle, PA.

NOF ønsker våre nye sjefer lykke til i sine stillinger og håper på et trivelig og godt samarbeid.

Fakta i saken er hentet fra Regjeringens pressemelding, Wikipedia og Forsvarets egne sider.
Forrige        1066 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå