Forsvaret har stanset forskuddstrekk for pendlerreiser
Forsvaret

Forsvaret har stanset forskuddstrekk for pendlerreiser

Etter at Regjeringen snudde i pendlerskatt saken krevde NOF at Forsvaret stanset forskuddstrekket for pendlerreisene.
Publisert: 2019.07.03
Bente L Henriksen
Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har fått skriftlig svar på sin henvendelse både fra Forsvarsdepartementet (FD) og Forsvarsstaben (FST)

FD konkluderte med følgende;
Finansdepartementet og Forsvarsdepartementet har iverksatt tiltak. Forsvaret skal sikre at berørt militært personell kompensere. Etter en fornyet vurdering har finansministeren kommet fram til at regelendringen bør justeres slik at den tidligere ordningen med skattefri arbeidsgiverdekning av flybilletter blir videreført. I statsbudsjettet til høsten vil det derfor bli foreslått å videreføre skattefritaket for arbeidsgivers dekning av flybilletter for ansattes besøksreiser innenfor EØS. Den nye endringen skal gis tilbakevirkende kraft slik at det ikke påvirker inntektsgrunnlaget i 2019. Endringen vil kun gjelde flyreiser som er dekket av arbeidsgiver.

Arbeidsgiverne trenger ikke å trekke skatt for de flyreisene de så langt har dekket for pendlerreiser innenfor EØS. Pendlerne som allerede har blitt trukket i skatt vil enten få tilbakebetalt pengene som en del av skatteoppgjøret, eller de kan be om at skattetrekket blir korrigert.


Forsvaret var raske med å følge opp skrivet fra FD slik at forskuddstrekk for pendlerreiser nå er stanset. De som allerede har fått skattetrekk i forbindelse med tidligere endring, vil få dette tilbakebetalt på juli lønn. NOF er særdeles glad for at saken løste seg til det beste for våre medlemmer.
Forrige        1055 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå