Forsvaret har valgt ny varme-/kokekilde.

Forsvaret har valgt ny varme-/kokekilde.

Av Erik Småtty Nordahl (tekst)

Publisert: 16.06.24
Som en del av prosjekt 4014, «Utholdenhet» (P4014) har FLO/ Felleskapasiteter (nå Forsvarsmateriell/ Felleskapasiteter) fremskaffet erstatning til Optimus 111.

Prosjektideen er gammel, men leveransen er ny. FLO/Felleskap fikk gjennomføringsoppdrag fra FD høsten 2013, og våren 2014 ble brukerkravene fra opprinnelig kravdokument (KD) levert av Forsvarets vinterskole. Disse var da omgjort til målbare tekniske spesifikasjoner. 

Teknisks saksbehandler leverte de tekniske kravene til prosjektlederen, og prosjektavdelingen utarbeidet de merkantile momentene for utlysningen. Utlysningen ble formet som en rammeavtale, med en initialanskaffelse på et antall av 5200 brennersett. 

Som alle utlysninger i offentlig sektor, enten som en enkeltanskaffelse eller som en rammeavtale, har kontrakts avdeling i FMA et lovverk å forholde seg til. Lov om offentlig anskaffelse (LOA) med under forskrifter som Forskrift om offentlig anskaffelser (FOA) & Forskrift om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser (FOSA). 

- FOA brukes for anskaffelser av sivilt materiell (hyllevare) 
- FOSA brukes for forsvarsspesifikt anskaffelser (HK416 ol.) 

Alle utlysninger, der kostnadsrammen på anskaffelsen eller rammeavtaler er over 3,2 mil (FOSA) eller 1,1 mil (FOA) skal disse lyses ut på www.doffin.no (Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser) og på www.ted.europa.eu (utlysninger i EU). Dersom kostnadsverdien på anskaffelsen er under disse verdiene, kan man i henhold til regelverket, rette en direkte forespørsel direkte til minimum 3 leverandører. 

På bakgrunn av utlysningen ble det ble levert 4 tilbud, hvor alle ble med videre i konkurransen. 

Det ble anskaffet en prosjektbeholdning på 30 brennersett av hver type, og av disse skulle 26 stk. benyttes til troppetester gjennomført i regi av FVS. To sett ble levert til FFI for verifisering av verdier på effekt, kullos i avgass, samt smelte-/ koke tid i kombinasjon brenner og kjelesett. 

Vintersesongen 2014/15 ble effektivt benyttet for testing av nytt materiell. FVS hadde invitert avdelinger fra Hær, Sjø, Luft og HV for å bidra med sine meninger rundt de brennersettene som var med i konkurransen. Både vinterskolen og FFI viste tidlig i testperioden at den ene brenneren ikke hadde de ønskede kvaliteter, og derved kunne utgjøre en potensiell fare under bruk. Denne ble tatt ut av testen, og leverandøren som representerte denne brenneren fikk tilbakemelding om dette på formell riktig måte. 
Vinterskolen hadde utstedt et spørreskjema til alle testavdelingene med tidsfrist for levering. Med testingen av totalt 104 brennersett, over en periode på ca. et halvt år kunne vinterskolen levere en kvalitativ testrapport for de resterende 78 settene etter at den ene modellen ble tatt ut. 

Rapportene fra FVS og FFI var grunnpilarene for vektingen av de tekniske kravene i utlysingen, hvor et av tilbudene skilte seg positivt ut. 
Ettersom det var tre varianter igjen etter testperioden, tok FLO med seg alle til sluttvurdering. I alle typer utlysinger blir det satt opp en oversikt over priser, leveringstid og teknisk løsning. Det prosjektgruppen må vurdere er ikke bare pris på initial kjøp, men også levetidskostnader for Forsvaret. Det er en grunnleggende holdning som tilsier at vi skal ha det beste utstyret, til best mulig pris. Noen ganger derimot må vi akseptere en 80 % løsning på grunn av pris eller andre forhold. 

Brenneren som til slutt ble foretrukket var MSR EGK EX, denne brenneren viste seg stabil under alle forhold da Forsvarets enhetsdrivstoff F34 ble benyttet. Denne brenneren er en multifuel brenner som kan brukes med andre flytende drivstoff, kun ved å skifte dyse. Brenneren er den mest robuste og driftssikre mtp soldatens bruk, og med sitt unike rensenålsystem "shaker needle". Dette er et system som renser dysen under transport. 

Vekt brenner m/flaske: 600 gram
Vekt brenner m/flaske og tilbehør: 880 gram
Vekt komplett sett med brenner, flaske, rep-sett og kjelesett: 1860 gram
Størrelse flaske: 1 liter

Forrige        399 av 1697        Neste
loader