Forsvaret trekker MAST-anbudet
NOF har advart om at de norske IT-konsulenten som vinner kontrakten kan bli lovlige mål i en krigssituasjon. – En privatisering av forsvarets IKT-tjenester medfører en stor risiko for at de som vinner kontrakten kan bli et mål i en eventuell konflikt. Foto: Forsvaret

Forsvaret trekker MAST-anbudet

I 2019 startet arbeidene med en gedigen anbuds- og out-sourcingsprosess av IT-tjenesten i Forsvaret, til daglig omtalt som MAST-prosessen. I februar i år valgte Forsvaret å stoppe prosessen midlertidig. NOF er glad for at Forsvarssjefen tok en modig avgjørelse om å trekke tilbake anbudet i sin nåværende form, og vurderer et nytt anbud hvor driftsansvaret fortsatt skal ligge i Forsvaret.
Publisert: 2023.03.10
Torgrim Halvari
I arbeidet med MAST (Militær anvendelse av sky-teknologi) har Forsvaret lyst ut en kontrakt på inntil 16 milliarder for den/de aktørene som kan bidra med en skytjeneste for Forsvaret, en tjeneste som ifølge Forsvaret selv skulle bidra til å oppfylle deres behov for «effektive, innovative og fremtidsrettede IKT-tjenester»

I et notat forklarer Forsvaret at de ikke avslutter MAST programmet, men at det i en undersøkelse av Riksrevisjonen i 2022 kom fram at det konkluderes med en vesentlig risiko tilknyttet den pågående IKT-satsingen, og at en rekke anbefalinger ble lagt fram, deriblant ytterligger tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde nødvendig kompetanse på IKT-området i forsvarssektoren.

I et brev som Forsvarsmateriell sendte til leverandørene hevder de at overføring av ansatte er en del av begrunnelsen.

“Flere av tilbyderne har i dialogen påpekt viktigheten av at forsvarssektorens personell følger med tjenesten som settes ut til strategisk partner. Det er gjennomført omfattende drøftinger med de tillitsvalgte, hvor flere av arbeidstakerorganisasjonene av ulike årsaker fraråder at en sivil partner skal overta drift av Forsvarets informasjonssystemer. Det er en risiko for at en del av de ansatte ikke vil bli med over til strategisk partner eller slutter, noe som bidrar til gjennomføringsrisiko.”

Leder i Norges offisers- og spesialistforbund Torbjørn Bongo, sier at han mener avgjørelsen til Forsvarsjefen var “bra, modig og en viktig avgjørelse”. Forbundslederen begrunner det blant annet med at “modig fordi det har merkantile konsekvenser. Jeg forventer at det vil bli en dialog med tilbyderne om dekning av de økonomiske konsekvensene dette har hatt for dem.”
Videre at “det var riktig å avlyse konkurransen fordi den var innrettet feil. Det har vi kommentert hele veien. Da vi drøftet konkurransegrunnlaget før jul og nå på nyåret, var hovedkonklusjonen å stoppe anbudet. Den modellen vi anbefaler, er i stor grad den Forsvaret bruker i dag, nemlig at Forsvaret kjøper inn løsninger og støtte fra industrien, men selv står for driften av dem.”

NOF har tidligere advart om at de norske IT-konsulenten som vinner kontrakten kan bli lovlige mål i en krigssituasjon. – En privatisering av forsvarets IKT-tjenester medfører en stor risiko for at de som vinner kontrakten kan bli et mål i en eventuell konflikt. Privatisering av IKT og andre fagfelt i Forsvaret må nøye vurderes opp mot blant annet folkeretten, uttaler forbundsleder Torbjørn Bongo.

NOF er samtidig opptatt av at de funn som Riksrevisjonen avdekket i rapporten om IKT i Forsvaret, følges opp både i Forsvaret, FMA og på politisk nivå, inkludert å sikre tilstrekkelig finansiering for å løse de utfordringer som rapporten klart og tydelig dokumenterte. Vi forventer derfor at arbeidet innenfor MAST-prosjektet følges opp, og sikres fremdrift og finansiering.

Du kan lese mer om saken her:

Klassekampen:

Konsulentkaos i Forsvaret

Frykter for sikkerheten

 
Digi.no (bak betalingsmur):

Ingen tvil om at Forsvaret har betydelig IKT utfordringer

Avlyser tidenes største IY-kontrakt: - En hardt presset situasjon for de ansatte

Riksrevisjonen:

Riksrevisjonenes undersøkelser av Forsvarets informasjonssystemer for kommunikasjon og informasjonsutveksling i operasjoner

Forrige        46 av 1715        Neste
loader