Forsvaret utbetaler feriepenger av bonus for HV-personell med frivillighetskontraker
49 millioner kroner ble i januar utbetalt til HV personell i innsatsstyrken etter at NOF og LOs juridiske avdeling sendte søksmålsvarsel med krav om feriepenger på bonus for personell i HVs innsatsstyrker. Saken ble avklart av Regjeringen i oktober, der de gav fullt medhold med i kravet om å utbetale feriepenger på bonus tilbake til 2005.
Forsvaret

Forsvaret utbetaler 49 millioner kroner i feriepenger og forsinkelsesrente til HV-personell med frivillighetskontraker

49 millioner kroner ble i januar utbetalt til HV personell i innsatsstyrken etter at NOF og LOs juridiske avdeling sendte søksmålsvarsel med krav om feriepenger på bonus for personell i HVs innsatsstyrker. Saken ble avklart av Regjeringen i oktober, der de gav fullt medhold i NOFs krav om å utbetale feriepenger på bonus tilbake til 2005.
Publisert: 2023.01.19
Staale I Reiten/Hugo Johansen
Dette gjelder feriepenger inkludert forsinkelsesrenter.
Forsvaret har nå sendt ut et individuelt beregningsgrunnlag til den enkelte og har begynt å utbetale feriepenger.

Den 12. januar i år ble det utbetalt 30 millioner i feriepenger på sluttbonus og 19 millioner i forsinkelsesrente til soldatene som hadde fått utbetalt sluttbonus i perioden 2007 til 2021 ifølge artikkel i Dagbladet 23/1.

Saken for NOFs medlemmer i HV har blitt ført og løst av LO advokat Anne-Lise Rolland.

Den som startet dette var Lars Bugge Aarset, som gjennom sine runder i rettsapparatet banet vei for feriepenger for HVs innsatspersonell.
Personellet fikk da utbetalt feriepenger av innsatsstyrketillegget og godtgjøring i henhold til grad, tilbake til 2005.

Befalsbladet kommer i neste nummer med en egen sak om Lars Bugge Aarset. Her kan du lese det Befalsbladet tidligere har skrevet om saken.

Les også: Fullt gjennomslag for NOF på feriepenger på bonus for HVs innsatspersonell (NOF.no)
Forrige        34 av 1697        Neste
loader