Forsvarets årsrapport 2016
Her mottar forsvarsminister Ine Søreide Eriksen årsrapporten. Foto: Kjell-Oddvar Mathisen.

Forsvarets årsrapport 2016

Gode leveranser, men utfordringene står i kø, sier forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo
Publisert: 2017.04.19
Markus Källvik(tekst)
Rapporten ble i dag overrekt fra forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.
- Rapporten forteller om gode leveranser og solid innsats fra de ansatte i 2016, som forventet.

- Samtidig har Forsvaret betydelige utfordringer, og utfordringer knyttet til planen for fremtiden. Stadige endringer i trusselbildet, interneffektivisering og uforutsigbarhet som går utover personellet i sitt daglige virke, medvirker til en potensiell personellflukt. Forsvarets omdømme har også gått ned i 2016, sier en bekymret forbundsleder i NOF.

Langtidsplanen (LTP) legger opp til interneffektivisering som et suksesskriterium for å nå de økonomiske målene i planen. Effektiviseringen omtales også i rapporten, men den sier ikke noe om hvilke utfordringer slike tiltak gir.

Et eksempel om hvordan personellet behandles etter omstillingen av eksempelvis HR-transformasjon, kan gis fra Kystvakta på Sortland; Et NOF-medlem ble lovet T-35 og skulle bli satset på i fremtiden. Han har fått betydelig kompetanseheving. Forsvaret har brukt store summer for å heve hans kompetanse. Han innehar i dag en helt unik kompetanse for egen avdeling. Etter tre års ventetid og stadige purringer om fortgang i tilsettingssaken, har den enda ikke blitt behandlet. Resultatet var at vedkomne ble lei – og har nå sluttet i Forsvaret. Var dette resultat at personell som skulle ivareta det administrative er fjernet?

Rapporten viser også til utfordringer på materiellvedlikeholdssiden. Det nevnes ikke noe om utfordringene hva gjelder bygg og anlegg, men i går publiserte Aldrimer.no en artikkel som viser til store bekymringer om betydelige vedlikeholdskostnader også her. Et annet område som det har vært gjenstand for «effektivisering», er knyttet til ulike lønns- og incentivordninger som skal understøtte Forsvarets særegne drift.

- Forsvaret går en tøff tid i møte, og jeg frykter at betydelig kritisk kompetanse går tapt om det ikke gjøres umiddelbare grep, avslutter Torbjørn Bongo.Overrekkelsen av årsrapporten fant sted i Forsvarsdepartementets lokaler i Glacisgate 1 i Oslo.

Bidragsytere:

• Forsvarets operative virksomhet 2016: Generalløytnant Rune Jakobsen, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter

• Allmenn verneplikt sett fra innsiden: Gine Grimsbu og Per Tjerand Svenskerud, vernepliktige i Panserbataljonen i Hæren

• Ukesvis under overflaten: Kapteinløytnant Stian Sandløkk, skipssjef på ubåten KNM ”Uredd”

• Skapte NATO-historie i Georgia: Oberstløytnant Ole Christian Emaus, spesialoperatør

• Fremtidens forsvar er på vei: Oberstløytnant Martin Tesli, F-35 flyger og avdelingssjef ved Luke Air Force Base

Les mer om Forsvarets årsrapport 2016 her.
Forrige        1313 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N