Forsvarets beredskapsnivå blir hevet 1. november

Forsvarets beredskapsnivå blir hevet 1. november

I en pressekonferanse i dag informerte Regjeringen at Forsvaret vil heve sitt beredskapsnivå. Det er ifølge statsminister Jonas Gahr Støre ingen enkelthendelse som ligger til grunn for denne beslutningen, men en samlet vurdering etter den siste tidens hendelser i tilknytning til krigen i Ukraina samt hendelser her hjemme som gjør at beredskapsnivået nå heves.
Publisert: 2022.10.31
Tor Egil Vangstad / Staale I. Reiten.
Av særskilte tiltak som varsles iverksatt nevnes det spesifikt tiltak innen logistikk, kommunikasjonssikkerhet og sikring av Forsvarets anlegg. Personellet i Forsvaret vil kunne se at arbeidsoppgaver og aktivitet vil bli endret i tråd med omprioriteringene.
For NOF er det viktig at de personellmessige konsekvensene blir mest mulig forutsigbare, og vi vil be om at Forsvarsstaben kaller inn arbeidstakerorganisasjonene til et møte der vi får mer informasjon om konsekvensene.

«Vi skal være forberedt på å stå i dette over tid. Vi planlegger at Forsvaret skal stå i denne situasjonen som vi står i nå, i minst et år fremover», sa forsvarssjef Kristoffersen under pressekonferansen.

Inntil videre ber vi medlemmer som har spørsmål om tiltakene og konsekvensene om å forholde seg til sine tillitsvalgte. Sammen med arbeidsgiver vil vi på ulike nivåer søke å finne løsninger som ivaretar både Forsvarets operative behov og de personellmessige behovene.

Les Regjeringens pressemelding her.

Forrige        70 av 1715        Neste
loader