Forsvarets minnedag 2022
H.K.H Haakon Magnus legger ned krans ved nasjonale veteranmonumentet.

Forsvarets minnedag 2022

Hedret de som falt i tjenesten

Forsvaret har i dag hedret de som siden andre verdenskrig har omkommet i forsvarets tjeneste. Forsvaret har siden 2007 arrangert Forsvarets årlige minnedag første søndag i november. Hovedmarkeringen ble gjennomført på Akershus festning med kransnedleggelse på det nasjonale veteranmonumentet, minnegudstjeneste i Akershus slottskirke med påfølgende lunsj på Arteleriloftet. Til arrangementet var det invitert de aller nærmeste pårørende som har mistet en av sine i Forsvarets tjeneste. NOF var også invitert og stilte med nestleder Tor Egil Vangstad og informasjonsansvarlig Torgrim Halvari.
Publisert: 2022.11.06
Tekst og foto: Torgrim Halvari
H.K.H Kronprins Haakon Magnus, stortingspresidenten, forsvarsministeren og forsvarssjefen var også invitert.
Kronprinsen la ned krans ved det nasjonale veteranmonumentet etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen hadde holdt minneord ved monumentet. Her sa Kristoffersen blant annet at det er spesielt viktig å minnes våre fallende, nå som Europa igjen opplever krig.

Etter talen gikk alle videre til minnegudstjeneste i Akershus slottskirke. Der fikk de som var til stede oppleve en vakker minnestund. Her uttalte forsvarsministeren blant annet at det er viktig å minnes de vi har mistet. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) fortsatte med å si at han var ydmyk i møte med sorgen. Han nevnte videre at det er viktig å minnes de som har forlatt oss i kampen for Norge, demokratiet, rettstaten og humanismen, han nevnte også de sivile som utsettes for fare og de som har måtte gi etter for sin egen indre kamp. Gram avsluttet med å lyse fred over minnet til de som har gått ut av tiden.

Feltprest, major Helge Smemo sa i sin preken at vi må be for Ukraina og fred, de som jobber ute, kongen og myndighetene samt stå fast i striden mot det onde.

Videre under kirkeseremonien tente H.K.H Haakon Magnus lys til å minnes de døde, de som var til stede fikk også mulighet til å tenne lys.
Dagen ble avsluttet med lunsj hvor familiene til de som har omkommet i Forsvarets tjenste de siste to åren var spesielt invitert.


Hans Majestet kongens garde deltok under minnedagen. Foto: Torgrim Halvari

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sa i sin tale at det er viktig å minnes de som har forlatt oss i kampen for Norge, demokratiet, rettstaten og humanismen. Foto: Torgrim Halvari.


Forsvaret stilte sterkt under dagens minnestund. Foto: Torgrim Halvari

H.K.H Haakon Magnus tente lys under minnestunden i Akershus slottskirke. Foto: Torgrim Halvari
Forrige        69 av 1715        Neste
loader