Forsvarsbudsjettet – ikke noe nærmere 2%-målet

Forsvarsbudsjettet – løser ikke de store utfordringene

- Ikke noe nærmere 2% målet

Det er positivt at oppfølging av tidligere vedtak gjøres, men de store utfordringene som NOF tidligere har pekt på løses fortsatt ikke. Forsvarsbudsjettets rammer videreføres flatt på 1,6% av brutto nasjonalprodukt (BNP).
Publisert: 2018.10.08
NOF var tilstede under fremleggingen av Forsvarsbudsjettet for 2019.

- Det var en ryddig og god fremlegging, og vi fikk stille oppklarende spørsmål, sier forbundsleder i NOF, Torbjørn Bongo. 

Forsvarsbudsjettet får en hevdet realøkning på 2,5 MRD. Til tross for dette videreføres nivået flatt 1,6% av BNP – som er vesentlig under NATOs målsetting.

På den positive siden:
1. Det er en styrking av HV til mer øving og utskifting av nødvendig utstyr
2. Det er en styrking av Hæren til mer øving, kjøp av luftvern og etablering av økte landforsvarskapasiteter i Finnmark, og videreføring av TMBN som vervet avdeling
3. Sjøforsvarets driftsbudsjett og bemanning økes
4. Kystjegerkommandoen videreføres i stort som i dag

På den negative siden:
1. Hæren mister sin dedikerte helikopterstøtte
2. 2. bataljon fjernes som stående avdeling
3. Stridsvognanskaffelsen utsettes til etter 2025
4. HV må gjennomføre kutt i antall soldater, og om behovet ift objektsikring dekkes er uavklart
5. Planlagte kutt innenfor utdanning, vedlikehold og andre områder videreføres
6. Forsvaret har fortsatt store udekte EBA-behov
7. Luftforsvaret har betydelige utfordringer på driftsiden


NOF vil nå studere detaljene i budsjettet grundig og komme tilbake med oppdaterte synspunkter. 
- Spesielt bekymret er vi for utdanningsreformen, sier Bongo. Nå skal jeg gjøre et dypdykk i budsjettet, samt knuse noen tall for å komme til bunns i hva faktisk status er, fortsetter han. Neste uke vil det være høring på Stortinget hvor vi også skal delta. Der skal vi stille godt forberedt.

NOFs forventninger
Stortinget må sette seg grundig inn i budsjettet. Det viktigste på kort sikt blir å sikre landmaktens kapasiteter. Det viktigste på lang sikt er å legge en plan for hvordan Forsvarsbudsjettet skal økes til 2% av BNP innen 2024. NOF er skuffet over at dette ikke blir belyst under dagens fremlegging.Forrige        1097 av 1357        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N