Forsvarsbudsjettet 2016 – i tråd med plan.

Forsvarsbudsjettet 2016 – i tråd med plan?

Regjeringen har i dag presentert sitt forslag til forsvarsbudsjett 2016. I stort later det til at forslaget medfører en videreføring av gjeldende Langtidsplan. Dette er både bra og dårlig.
Publisert: 15.10.07
Regjeringen har i dag lagt frem forslag til Forsvarsbudsjett 2016 som inneholder en styrking på 4,3 mrd, tilsvarende 9,8 % økning. Den definitivt største delen av denne økningen er knyttet til anskaffelse av nye kampfly F-35. Les mer om forsvarsbudsjettet her.

Norges Offisersforbund (NOF) har hele tiden pekt på at gjeldende langtidsplan har vært en ambisiøs plan. Dette fordi det forutsetter betydelige tilleggsbevilgninger over flere år. Det er således positivt at Regjeringen sikrer finansiering av denne meget viktige anskaffelsen.


Regjeringen har i forslaget fremmet noen satsningsområder innenfor gjeldende langtidsplan:

• Ekstra bevilgning for å ta igjen vedlikeholdsetterslep i Sjøforsvaret: 320 mill kr.
• Styrking av Etterretningstjenesten: 250 mill kr.
• Videreføre vårt bidrag i Mali: 81 mill kr.
• Stasjonering og patrulering med ubåt i nord: 62 mill kr.
• Økt bruk av Orion maritime patrulje fly: 35 mill kr.
• Styrking av NSM: 11 mill kr
• Videreføre Triton oppdraget i Middelhavet: 7 mill kr.
• Økt tilstedeværelse og patruljering av ubåt i nord.
• Bygging av nye befalsforlegninger på Bardufoss og Ørland.

Samtidig ser vi ingen markante satsninger utover gjeldende LTP. Dette medfører at de utfordringer som i dag finnes i Forsvaret ennå vil være tilstede:
• De driftsutfordringer som i dag finnes i forsvaret vil videreføres. Samtidig er det foreslått kutt i Hæren, Heimevernet og Kystvakten, som vil kunne medføre redusert øving og seiling.
• Forsvaret pålegges fremdeles «dobbel interneffektivisering» (AB&E-reformen), som svekker driftsbudsjettet med over 150 mill kr.
• Ingen styrking av logistikk for å sikre bedre reaksjonsevne og beredskap.
• Andelen av BNP videreføres på ca 1,5 % av BNP, dette inklusive tilleggsbevilgning til F-35. Uten denne tilleggsbevilgning ville andelen falt.
• Det ligger ikke inne en kompensasjon for den særskilte fordyrelse av militært materiell.
• Forsvaret har fremdeles en betydelig utfordring ift valuta.


Fv. Politisk rådgiver, Audun Halvorsen (H) og Nestleder i NOF, Torbjørn Bongo.

Norges Offisersforbund mener:
• Det er meget bra at Regjeringen i stort følger opp den vedtatte langtidsplan for Forsvaret, og sikrer økning av budsjett i tråd med forutsatte tilleggsbevilgninger.
• Det er videre positivt at Regjeringen foreslår en styrket tilstedeværelse av Orion overvåkningsfly og ubåter i nord, samt satsning på maritim kontraterror. Dette mener vi er en riktig satsning, som også må få følger inn i neste langtidsplan for forsvaret.
• Vi er bekymret for at den anstrengte driftssituasjonen for resterende del av forsvaret vil videreføres inn i 2016, herunder betydelige utfordringer knyttet til valuta og at forsvaret pålegges dobbelt krav til interneffektivisering gjennom AB&E-reformen.
• Vi frykter at nedtrekkene ihhv Hæren, Heimevernet og Kystvakten vil kunne medføre redusert øvings-, trenings- og seilingsaktivitet.
• Det må startes en opptrapping av forsvarsbudsjettets andel av BNP mot NATO-målsetning på 2 %, og derigjennom gjøre forsvaret i stand til å takle den nye sikkerhetspolitiske situasjon.
Forrige        375 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå