Forsvarsbudsjettet 2022, i tråd med planen, svakhetene består
I Fanehallen på Akershus festning la regjeringen klokken 1000 i dag fram forsvarsbudsjett for 2022. Forsvarsbudsjettet ble lagt fram av avtroppende statssekretær, Tone Skogen (H). Foto: Torgrim Halvari

Forsvarsbudsjettet 2022: i tråd med planen, svakhetene består

I dag la den avgående Regjeringen fram forsvarsbudsjettet for 2022. For forsvarssektoren var forsvarsbudsjettet stor sett i tråd med vedtatt langtidsplan, men NOF bemerker seg imidlertid at svakhetene består. Kravene til intern effektivisering videreføres på et urealistisk høyt nivå. Det er ingen personellstyrking i 2022 og landmakten er fremdeles på vent
Publisert: 2021.10.12
Torgrim H Halvari
I Fanehallen på Akershus festning la regjeringen klokken 1000 i dag fram forsvarsbudsjett for 2022. Forsvarsbudsjettet ble lagt fram av avtroppende statssekretær, Tone Skogen (H).

Alle arbeidstakerorganisasjonene som er tilknyttet Forsvaret var invitert til presentasjonen. Til stede fra NOF var Forbundsleder Torbjørn Bongo og informasjonsansvarlig, Torgrim Halvari.
Statssekretæren gikk gjennom de viktigste punktene i budsjettet før det ble åpnet opp for spørsmål.

Regjeringene fremmet et forslag til forsvarsbudsjett på 69.0 milliarder kroner, en økning fra budsjettet for 2021 som var på 64.5 milliarder, som er en realstyrking av forsvarsbudsjettet på om lag 2 milliard og i tråd med Stortingets vedtatte Langtidsplan, som medfører at forsvarsbudsjettet skal øke med 2 milliarder hvert år i perioden 2021 til 2028.

Økningen dekker vedtatte styrkinger i LTP knyttet til materielle investeringer, nye EBA-tiltak knyttet til materiell og en fortsatt styrking av E-tjenesten.

Den vedtatte langtidsplanen inneholder en begrenset styrking på personellområdet i perioden 2021 til 2024 og noe større de neste fire påfølgende år.
Den avgående regjeringen har ikke lagt opp til noen styrking på personellområdet i 2022. Budsjettforslaget viderefører også de årlige AB&E-kutt som svekker driftsbudsjettet med cirka 200 millioner i 2022.
Regjeringen presenterte heller ingen nye tiltak innenfor landmakten, til tross for at Stortinget har bedt om at det iverksettes tiltak både tidligere og i større omfang.

NOF sin vurdering er at det er bra at Regjeringen følger opp langtidsplanen inklusive styrking økonomisk, samtidig er vi skuffet over at Regjeringen viderefører AB&E-kuttene, ikke styrker personellområdet og fremstår passiv i forhold til landmakten.

På den positive siden merker vi oss at Regjeringen uttrykket vilje til både kompensere den særskilte fordyrelsen av militært materiell og vilje til å finansiere pågående omstillingstiltak.

Forbundsleder, Torbjørn Bongo sier i sin kommentar at han forventer at den nye Regjeringen starter opp arbeidet med å løse de svakhetene som ligger i budsjettet.

Regjeringens forslag til Forsvarsbudsjett sendes nå over til Stortinget for behandling og NOF forventer å bli inviter til høring på budsjettforslaget.

Hele forslaget til forsvarsbudsjett kan du lese her.

NOF takker den avgående Regjeringen for samarbeidet som har vært.
Forrige        19 av 1549        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå