Forsvarsministeren og Forsvarsjefen i Oslo Militære Samfund
Mandag var forsvarssjef og forsvarsminister på Oslo Militære Samfund. NOF var til stede ved forbundsleder Torbjørn Bongo. Han fikk anledning til å stille spørsmålet om minister og sjef anså FMR 2019 alternativ A som et naturlig mål for videre utvikling av Forsvaret med tanke på den sikkerhetssituasjonen vi har i Europa i dag. Foto: Torbjørn Bongo

Forsvarsministeren og Forsvarsjefen i Oslo Militære Samfund

Mandag kveld ble det avholdt debatt i Oslo Militære Samfund med Forsvarssjef Eirik Kristoffersen og Forsvarsminister Odd Roger Enoksen. Til stede var både kongen og dronningen for å få med seg statsrådens og forsvarsjefens vurdering av status i Forsvaret og verden etter Russlands angrep på Ukraina.
Publisert: 2022.04.05
Torgrim Halvari
At Forsvarsminister og Forsvarssjef taler årlig i Oslo Militære Samfund er en gammel tradisjon. I år var disse arrangementene satt sammen til et arrangement i en helt ny form. Istedenfor at sjef og minister holdt hver sitt separate foredrag var de nå samkjørt i en ny form hvor de to ble intervjuet i en felles bolk.

Forsvarssjefen åpnet seansen med å vise til at årets årsrapport fra forsvaret ikke vil bli presentert i en egen pressekonferanse, men at han i årets rapport vurderer at Forsvarets operative evne har øket fra “ikke tilfredsstillende” til “mindre tilfredsstillende”. Debattleder for kvelden, nyhetsredaktør i Forsvarets Forum Andrea Rognstrand, valgte ikke å utfordre Kristoffersen på hva konkret er det som er forbedret det siste året som rettferdiggjør en slik oppgradering av tilstanden i Forsvaret.

Både minister og Forsvarssjefen slo samtidig fast at dagens forsvar ikke hadde den tilstanden og det omfanget som dagens sikkerhetspolitiske situasjon krever. Begge var videre opptatt av at forsvaret og sektoren trenger å styrkes på personellområde, inklusive behovet for å bli bedre på å beholde personell.

NOF var også til stede ved forbundsleder Torbjørn Bongo. Han fikk anledning til å stille spørsmålet om minister og sjef anså FMR 2019 alternativ A som et naturlig mål for videre utvikling av Forsvaret med tanke på den sikkerhetssituasjonen vi har i Europa i dag.

Forsvarssjefen var åpen for at man kunne jobbe videre med basis i dette alternativet, og slo fast at hans tre øverste prioriteter hvis han får mer penger var mer luftvern, langtrekkende ild og styrking av personellområdet. Statsråden svarte at han var mer opptatt av å få nye og oppdaterte råd, som basis for neste langtidsplan.

Forbundsleder Torbjørn Bongo har tidligere etter angrepet på Ukraina, uttalt at det er ingen grunn til å vente på nye utredninger for å sette i gang, og at FMR 2019 alternativ A er naturlig utgangspunkt, også for tiltak på kort sikt.

Videre kategoriserte Forsvarssjefen Russland som en «skadeskutt bjørn» og mente at viktigheten av atomvåpen nå er enda større for Russland på grunn av den retningen utviklingen av krigen i Ukraina har tatt, hvor en betydelig del av deres konvensjonelle kampkraft er svekket. Dette gjør igjen nordområdene enda viktigere for Russland.

- Det er en veldig farlig situasjon. Jeg vil sammenligne Russland med en skadeskutt bjørn. Russland har gått på store tap i Ukraina. Ikke bare personell, men også materiell har gått tapt og det vil gå flere år før den russiske kapasiteten er hvor den var før krigen i Ukraina, sa Kristoffersen i følge VG.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) sa ifølge VG at regjeringen har bedt Kristoffersen om til neste år å komme med et nytt fagmilitært råd.
Forrige        132 av 1715        Neste
loader