Forsvarsministeren uttaler seg om pendlerskatt
Forsvarsminsteren uttaler seg om pendlerskatt
Forsvaret

Forsvarsministeren uttaler seg om pendlerskatt

FD uttaler i dag at forsvarsminister Bakke-Jensen sier han vil løse skattesaken knyttet til pendling ved å kompensere økonomisk for påførte merutgifter. NOF er glad for en tydelig uttalt målsetning fra statsråden, samtidig avventer NOF de konkrete detaljene i kompensasjon og mener bestemt at den langsiktige løsningen må medføre en endring av selve reglene for skattlegging av pendlerutgifter.
Publisert: 2019.06.27
Tor Egil Vangstad (nestleder) og Torgrim H. Halvari (informasjonsansvarlig)
Den øvre grensen på 97.000 kr. i reisefradraget inklusive flyreiser, for pendlere som ble innført i 2019 har skapt negative reaksjoner fra flere av NOFs medlemmer, både blant eksisterende pendlere og medlemmer som ser for seg at pendling vil bli aktuelt senere i karrieren. NOF har fremskaffet eksempler der enkeltmedlemmer ville få en reallønnsnedgang på 80.000 – 120 000 kr. i året, siden alle refunderte pendlerutgifter over 97.000 kr. ville blitt fordelsbeskattet.

NOFs anliggende i saken har hele tiden vært å påpeke at pendling på ingen måte må anses som en fordel eller et «ansattgode», men snarere må sees på som en ulempe og belastning som den ansatte pålegges, sågar mot villighet, mot at arbeidsgiver dekker et visst antall flyreiser i året. Den enkelte vil ikke kunne bruke dekning av pendlerutgifter til noe annet formål enn å betale påløpte utgifter. Derfor føles det svært urettferdig for våre medlemmer å bli beskattet for disse reisene. Vi har også ment at Forsvarets særegenhet med beordringssystemet og hyppige bytter av tjenestested på ingen måte ble hensyntatt da de nye skattereglene ble vedtatt.

Derfor er det positivt at forsvarsministeren nå uttaler at han lover å rydde opp. - Man skal ikke plutselig stå der og tape på å være pendler, sier Bakke-Jensen til NTB i dag. Han skisserer en todelt løsning, der man på kort sikt økonomisk kompenserer de som har falt uheldig ut i år, og vil søke å få en permanent ordning på plass der ordningen tilpasses Forsvaret slik at ingen vil tape økonomisk på å være pendler i Forsvaret. Den permanente løsningen vil ifølge Bakke-Jensen være på plass innen nyttår.

NOF er glad for forsvarsministerens raske respons på vår bekymring, som potensielt ville ha medført at personell med kritisk kompetanse ville ha sett seg om etter en ny arbeidsgiver siden deler av pendlerreisene nå ville ha blitt skattlagt.
Samtidig avventer vi de konkrete forslagene på hvordan den lovede kompensasjonen skal innrettes og hvordan og hvor mye kompensasjonen vil bli, og ikke minst hvorvidt kompensasjonen vil bli skattepliktig i seg selv, og hvordan dette igjen skal håndteres.
NOF forventer at den langsiktige løsningen må innebære en regelendring, hvor Forsvarets særstilling blir ivaretatt, og som medfører at dekning av pendlerkostnader fullt ut er å anse som en ikke skattepliktig refusjon av utgifter.
NOF vil følge opp dette i dialog og møter med politisk ledelse, og krever at Regjeringen arbeider så raskt som overhode mulig.
Forrige        1063 av 1458        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå