Forsvarssjef – ta vare på dine menn.

Forsvarssjef – ta vare på dine menn.

NRK har i dag et større oppslag knyttet til omfanget og konsekvensene av støy i Forsvaret, og særlig i Sjøforsvaret. Resultatene som nå er kjent, gjør det påkrevd å minne forsvarsledelsen om den gamle læresetning – ta vare på dine menn, og kvinner.
Publisert: 15.03.13
NRK har i dag et oppslag hvor det fokuseres på støyutfordringene i Forsvaret, og i særdeleshet situasjonen i Sjøforsvaret. Hovedkonklusjonen i oppslaget er at hele 31,4 av de ansatte på Sjøforsvarets fartøyer har påviste hørselstap. Les oppslaget her.

Norges Offisersforbund er kjent med at det har vært flere rapportert fra Sjøforsvarets fartøyer knyttet til problemer med for mye støy. Forbundet har videre vært kjent med det kartleggings og forebyggende arbeidet som har vært iverksatt.

Samtidig er alvorlighetsgraden av det som nå er kommet frem, av en slik karakter, at denne problematikken må få høyeste prioritet både i den politiske og militære ledelsen i Forsvaret. NOF forventer at det straks gjøres en vurdering av hvilke konkrete tiltak det er mulig å iverksette for å utbedre situasjonen om bord på fartøyene. Norges Offisersforbund forventer at FD og Forsvarets øverste ledelse tildeler nødvendige ressurser til et slikt arbeid. Og i ytterste konsekvens må det vurderes å legge restriksjon på bruk. Det er ikke under noen omstendigheter akseptabelt at ansatte i Forsvaret må påregne hørselstap ved tjenestegjøring.
 
NOF viser også til at FD i disse dager har på høring et forslag til forskrift, som fortsatt vil unnta Sjøforsvarets fartøyer fra bestemmelser knyttet til blant annet støy. Les høringsforslaget her

Norges Offisersforbund er skeptisk til dette forslaget, og forventer at forsvarets ansatte sikres minimum samme vern som andre arbeidstakere.
Forrige        424 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå