Forsvarssjefens oppsummering av forsvarsåret 2020
Forsvarssjefens oppsummerte denne uken forsvarsåret 2020
Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Forsvarssjefens oppsummering av forsvarsåret 2020

Denne uken kom forsvarssjef, Eirik Kristoffersen med sin oppsummering om forsvarsåret 2020, Forsvarets årsrapport. Foruten at øvelse Cold Respons måtte avvikles og andre uregelmessigheter som har oppstått på grunn av pandemien, har Forsvaret ikke vært svekket, men i stor grad hatt et relativt normalt operativt år.
Publisert: 2021.04.16
Torgrim Halvari
Denne uken presenterte og overrakte Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sin årsrapport for 2020 for oppdragsgiver Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Forsvarssjefen startet sin oppsummering med: - Forsvaret har opprettholdt den operative evnen under pandemien. Forsvarets operasjoner og innsats i utlandet har høy kvalitet, samtidig som vi har hevdet suverenitet hjemme i Norge. Redningstjenesten og kystvakten har levert på sine oppdrag.

I forbindelse med den pågående pandemien nevner Kristoffersen blant annet at Forsvaret i året som gikk har fått ytterligere erfaring med øvelse av ledelsen over digitale kommunikasjonsplattformer. Forsvarssjefen trekker også fram at de på grunn av pandemien har reisevirksomheten blitt betydelig redusert, - Forsvaret har spart både tid og penger. En varig lærdom er at Forsvaret kan redusere reisevirksomhet i framtiden og omprioritere penger fra reisevirksomhet til å bedre operativ evne.

NOF mener den innsparingen som kommer fra nye måter å organisere og gjennomføre tjenesten på, også må benyttes til å gjennomføre påkrevde styrkinger innenfor personellområdet, gjennom blant annet styrking av botilbud, incentiver, pensjonsordninger og andre forhold som kan bidra til at ståtiden i forsvaret kan økes. Noen som er en meget klar uttalt målsetning politisk.

I 2020 har Forsvaret bistått sivilsamfunnet flere ganger, blant annet gjennom Luftambulansetjeneste i Finnmark, HV har bidratt i grensekontrollen som tidvis har pågått under pandemien samt at Forsvaret bidro sterkt under det tragiske skredet på Gjerdrum. NOF synes dette er gode eksempler på hvordan totalberedskapen skal fungere og hvor viktig Forsvaret er og kan være som en støttespiller i nasjonale katastrofer og tragedier.

Når det gjelder Forsvarets utstyr sier Forsvarssjefen følgende: - Mottak av F-35 går i henhold til plan, nye feltvogner er mottatt i Heimevernet, nytt artilleri er innfaset i Hæren og logistikkfartøyet KNM «Maud» har startet oppøving mot operativ status. Til sammen har dette bidratt til økt operativ evne. NH90 har fortsatt utfordringer og leverer vesentlig færre flytimer enn planlagt. Derfor er den operative støtten til Kystvakten og Marinen marginal.

Vi i NOF mener det er påkrevd med fortsatt fokus på tiltak som kan bidra til utnyttelsen av NH-90 blir best mulig, gjennom å styrke den tekniske bemanning i Forsvaret og øke tilgangen på reservedeler. Videre savner vi fremdeles en større fremdrift på flere materiellområder som er viktig for Hæren, som helikopter og stridsvogner.

Til slutt skriver Forsvarssjefen følgende om beredskap: - Arbeidet med å styrke beredskapen i Forsvaret har hatt høy prioritet. Siden 2017 har Forsvaret forkortet klartidene for en rekke avdelinger, og det arbeidet fortsatte i 2020. Brigade Nord har redusert sin klartid med ca. to tredjedeler i perioden, det samme gjelder for fregatter og ubåter.

God beredskap betyr i praksis at det går kortest mulig tid fra en situasjon oppstår til riktig avdeling er utrustet og klar til innsats. Forsvarets styrkestruktur ved full mobilisering består av om lag 70.000 mennesker. Det ble gjort et betydelig arbeid i 2020 for å fylle styrkestrukturen med riktig kompetanse og materiell. Oppfylling av styrkestrukturen vil fortsatt ha høy prioritet i 2021.

Utdrag fra og hele årsrapporten kan du lese her.
Forrige        232 av 1697        Neste
loader