Forutsigbarhet og spesialister

Forutsigbarhet og spesialister

NOF’s arbeidsgruppe Befalsordning har arbeidet siden september 2012. Gruppen har bred enighet om at det trengs endringer i dagens ordning som både bidrar til større forutsigbarhet og verdsettelse av spesialistkompetanse.
Publisert: 13.02.28
NOF’s arbeidsgruppe Befalsordning har arbeidet siden september 2012. Gruppen har bred enighet om at det trengs endringer i dagens ordning som både bidrar til større forutsigbarhet og verdsettelse av spesialistkompetanse.

Tekst: Torbjørn Bongo – tb@nof.no

NOF har hele tiden siden innføring av avdelingsbefalsordningen, ment at denne bør erstattes med en annen ordning. Det har særlig vært to forhold som har vært begrunnelsen; det er moralsk forkastelig å ha personell midlertidig ansatt i 15 år, og sett ut fra forsvarets behov er det sløsing med kompetanse å kaste ut personell som nærmer seg en kompetansemessig topp i karrieren. FSJ gav støtte til vårt standpunkt, når han på Landsmøte i 2010 sa at avdelingsbefalsordningen ikke er god nok.

Samtidig har forbundet ikke vært like tydelig på hva vi konkret ønsker istedenfor. Dette var grunnlaget for at Forbundsstyret og Landsstyret før sommeren 2012 satte ned en intern arbeidsgruppe som nettopp skulle vurdere de ulike elementene som en befalsordning består av.

Arbeidsgruppen startet opp sitt arbeid i september 2012, og gjennomførte flere møter utover høsten, og hadde nytt møte i starten av februar. Spesielt ble det denne gangen fokusert på gradssystemer og ulemper og fordeler med de ulike modellene, herunder et OF/OR-system.

Arbeidsgruppen har en bred enighet om at det trengs endringer i dagens ordning som både bidrar til større forutsigbarhet og verdsettelse av spesialistkompetanse.
Gruppe har blant annet utarbeidet et nytt forslag til ansettelsesregime, som inkluderer vervede.
Arbeidsgruppens fremtid, vil avhenge av Kompetansemeldingen som forventes lagt frem i meget nær fremtid. Det forventes at meldingen vil varsle en ytterligere gjennomgang av befalsordningen, utover det som allerede er gjennomført.

I de innspill forbundet har gitt, har det vært viktig at meldingen gir tilstrekkelig handlingsrom i det videre arbeid med Befalsordning. At det i tillegg til en nærmere vurdering av OF/OR-systemet, også må åpnes for vurdering av selve loven og ansettelsesregime.
Forrige        418 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N