Frank Bakke-Jensen (H) utnevnt til ny Forsvarsminister
Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Fotograf Sturlason/Utenriksdepartementet

Frank Bakke-Jensen (H) utnevnt til ny Forsvarsminister

NOFs forbundsleder oppfordrer til åpen og troverdig kommunikasjon.
Publisert: 2017.10.20
Markus Källvik (tekt)
NOF vil takke Ine Marie Eriksen Søreide med innsatsen som Forsvarsminister, og på den positive siden trekke frem at hun har fulgt opp anskaffelsen av nye kampfly som har krevd et løft på budsjettet. Videre takker NOF for økt fokus på vedlikeholdsetterslep og erfart kostnadsvekst.

Innledningsvis hadde Søreide Eriksen fokus på åpenhet – noe som var en god start. Dessverre har denne åpenheten blitt langt dårligere utover i perioden.

- Vi har opplevd en kraftig sminking av realiteter, noe som har medført vansker for de ansatte å kjenne seg igjen i beskrivelsene. Vi beklager også den manglende åpenhet omkring den økonomiske profilen på vedtatte langtidsplan, sier NOFs forbundsleder Torbjørn Bongo.

NOF ønsker Eriksen Søreide lykke til som utenriksminister.

Ny minister

Erna Solberg utnevnte i dag Frank Bakke-Jensen i Statsråd til ny Forsvarsminister.
Bakke-Jensen (52) har vært innvalgt på Stortinget fra Finnmark siden 2009, etter å ha vært ordfører i Båtsfjord 2007–2009. Bakke-Jensen har sittet i Stortingets næringskomité som Høyres fiskeripolitiske talsmann. I stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Finnmark.
Han ble 20. desember 2016 utnevnt til Norges EØS- og EU-minister i Erna Solbergs regjering.

- Vi ønsker Frank Bakke-Jensen til lykke med utnevnelsen som ny Forsvarsminister, og vi ser frem til et konstruktivt samarbeid, sier Bongo.


NOF sine forventninger er blant annet:

- Det må etableres en troverdig opptrappingsplan for å nå målsetningen om å bevilge 2% av BNP innen 2024.

- Opptrappingen må starte allerede i 2018.

- Neste langtidsplan må bygge på en høyere økonomisk ramme enn dagens LTP.


- Vedtak om Landmakten må basere seg på økonomiske rammer som ligger over rammene i LTP, og bygge på en opptrapping til 2 % banen.

- På kort sikt må det tilføres penger for å styrke vedlikehold, lagerbeholdning, ammunisjonsstatus, og ikke minst styrke personellsiden.

- Kuttene i personellets rettigheter og incentiver må stoppes, og det må startes et arbeid for å sikre at disse bygger opp under økt ståtid og lavere turnover.

- Alle forslagene om privatisering av ulike støttefunksjoner må stoppes, og vurderes ut fra hva som sikrer god beredskap og kampkraft.

- Iverksettelsesdato for utdanningsreformen må utsettes til 1/8-2019. Prosessen gir ikke rom for tilstrekkelig forankring og kvalitetssikring. Vektlegging av kvalitet må økes.


Jeg oppfordrer på det sterkeste den nye Forsvarsministeren om å vektlegge en åpen og troverdig kommunikasjon om status, utfordringer og tiltak i sektoren, avslutter Bongo.
Forrige        120 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N