NOFKA hadde en svært fruktbart studietur på den årlige utenlandsturen som i år gikk til Papà Air Base i Ungarn.
NOFKA hadde en svært fruktbart studietur på den årlige utenlandsturen som i år gikk til Papà Air Base i Ungarn. Nytt i år var at to representanter fra BFOs kadettforum, KAFO, var invitert og deltok på turen.
Publisert: 2011.03.28

NOFKA hadde en svært fruktbart studietur på den årlige utenlandsturen som i år gikk til Papà Air Base i Ungarn. Nytt i år var at to representanter fra BFOs kadettforum, KAFO, var invitert og deltok på turen. Dette var et ledd i forlengelsen av samarbeidsavtalen utvalgene i mellom, ved at de ulike styrene i større grad inviterer hverandre til egne arenaer nettopp fordi en forutsetning for samarbeidsavtalen og samarbeid innebærer at det etableres gjensidige forpliktelser, tillit, god dialog og åpenhet.

Tekst / Foto: Morten P. Guldal

Valget av nettopp Budapest og Ungarn som reisemål skyldes den nærliggende og nylig etablerte multinasjonale base, Papà. Denne har en strategisk lufttransportkapasitet som Norge og en rekke andre NATO-land deltar tungt i. I tillegg til studieturen ble det gjennomført utvalgsmøte der NOFKA så på innspill fra lokalforeningene på den enkelte krigsskole og fremdrift i de løpende sakene som det arbeides med.

Noen av de aktuelle sakene NOFKA arbeidet med i løpet av møtet var blant annet å heve avlønningen til elever ved SNU (Sjøforsvarets nivådannende utdanning) under årets mellomoppgjør. Særlig denne yrkesgruppen har falt mellom to stoler hva gjelder lønn og rettigheter satt opp mot sammenliknbare grupper. I tillegg ble det arbeidet med hvordan Forsvaret i større grad kan synliggjøre krigsskoleutdannet personell og krigsskoleutdannelsen i sin helhet. Videre startet arbeidet og planleggingen av Høstkonferansen 2011 som i år også skal gjennomføres sammen med KAFO.

Bidragene fra KAFO under møtet og studieturen var gode. Det var positivt å ha med KAFO på denne turen slik at de kunne komme med innspill i de aktuelle sakene og delta i diskusjonene både i og utenfor møterommet. I tillegg var dette også en gyllen mulighet til å bli bedre kjent på tvers av fagorganisasjonene, noe som kan være fruktbart i fremtiden med tanke på videre samarbeid.


Forrige        1222 av 1665        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2022
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå