reiseforum pendling

Forsvarets reiseforum

Forsvarets årlige reiseforum ble gjennomført 23-24 september på Gardermoen. Norges Offisersforbund deltok som vanlig.
Publisert: 15.09.25

NOF mener det er viktig å delta på dette seminaret da det gir en unik mulighet til høre hva som rører seg ute i avdelingene, hvilke problemområder man har, og ikke minst hvordan arbeidsgiver tenker i forhold til gjeldende avtaler og bestemmelser.

Denne gangen var rundt 130 personer fra hele landet og alle forsvarsgrenene samlet på Scandic hotell på Gardermoen. FLO/F/TRANS sto for arrangementet og hadde med gode støttespillere i Forsvarets lønnsadministrasjon (FLA), Forsvarsstaben (FST) og sivile leverandører.

Programmets innhold var variert og omhandlet både reiseanalyse med trender i markedet, informasjon fra FST om blant annet ny militærordning, informasjon fra FLA vedrørende blant annet reisetilordninger og reiseregninger, og ikke minst informasjon fra FLO/F/TRANS vedrørende Forsvarets rammeavtaler knyttet til reise, bestemmelser og pendleradministrasjon.

Seminaret hadde blant annet invitert NAV som informerte om deres reisepolicy. Deres hensikt var å effektivisere oppgjørsprosessen, samt spare penger på reisevirksomheten. Det ble lagt vekt på viktigheten av at reisepolicyen må ha forankring hos ledelsen for å lykkes. Innspill fra salen ønsket at samme presentasjon ble holdt for deres ledere, noe som kan tyde på at Forsvaret ikke har lykkes helt med forankring av sin reisepolicy.

NOF tar med seg innspill som kom frem i løpet av seminaret og fortsetter å arbeide for et veltilpasset tilbud innen flysamordningen, og styrke tilbudet knyttet til besøks- ferie- og rettighetsreiser.

Forrige        381 av 1605        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå