Full seier i Borgarting lagmannsrett.
Full seier i Borgarting lagmannsrett. 424 forsvarsansatte skal etter dommen nå få utbetalt Skoletillegg for de siste 5,5 år eventuelt frem til overgang til ny stilling uten undervisningsplikt. Foto: Torgrim Halvari

Full seier i Borgarting lagmannsrett

Skoletillegg ble skoleeksempel på individuell ettervirkning

424 forsvarsansatte skal etter dommen nå få utbetalt Skoletillegg for de siste 5,5 år eventuelt frem til overgang til ny stilling uten undervisningsplikt.
Publisert: 2022.12.05
Staale Idar Reiten og advokat Oddvar Lindbekk
Dette er en del av lønnen de forsvarsansatte opprinnelig har fått gjennom særavtale og derigjennom har hatt i sine arbeidsavtaler, men som Forsvaret har stoppet utbetaling av under henvisning til at retten til tillegget opphørte med opphør av særavtalen.

De forsvarsansatte og deres organisasjoner Befalets fellesorganisasjon (BFO) og Norges offisers- og spesialistforbund (NOF) har aldri akseptert dette, og har helt fra oppsigelse i 2016 av særavtalen som opprinnelig ga tillegget, gjort gjeldende at de ansatte som har hatt dette tillegget fortsatt har krav på det, så lenge de står i undervisningsstillingene som tillegget var koblet til.

Nesten 5,5 år siden siste utbetaling av tillegget og ca. 2,5 år siden stevning ble tatt ut for Oslo tingrett i juli 2020, har Borgarting lagmannsrett nå avsagt dom som gir de 424 saksøkerne fullt medhold i dette. Undervisningstilleggssaken ble underveis stanset i trekvart år før tingrettsbehandlingen, i påvente av Høyesteretts behandling av Grefsenhjemmet-saken.

I tillegg til lønnsvilkåret må Forsvaret overholde vilkåret om maksimal leseplikt/undervisningsplikt overfor saksøkerne som er en arbeidstidsbestemmelse for å sikre nok tid til for- og etterarbeid for undervisning.

Leder BFO Jens B Jahren og Forbundsleder i NOF Torbjørn Bongo er veldig fornøyd med avklaringene gjennom dommen.

- Dette er en riktig og viktig dom! Dommen bekrefter at lønnsbetingelser ikke blir borte av seg selv. Den ene parten kan ikke bare si opp en tariffavtale og legge til grunn at lønn umiddelbart forsvinner fra de ansattes ansettelseskontrakter.

- Skal man endre bestående arbeidsavtalevilkår gjennom tariffavtale, må man inngå en ny kollektiv avtale som bestemmer nettopp dette.

- Arbeidsgiver prøvde seg her på en ensidig oppsigelse, fremfor samarbeid om ny avtale, og da havnet vi her. Vi håper dette er en vekker for Forsvaret og at partene ved neste korsvei møtes til forhandlingsbordet på vanlig måte.

- Dommen viser klart hva som var hensikten og innholdet i undervisningstillegget. 

Saken er ført i retten av advokat (H) Oddvar Lindbekk fra Norman & co som har representert de 424 forsvarsansatte medlemmer fra både Befalets fellesorganisasjon og Norges offisers- og spesialistforbund.

Advokat Lindbekk mener dommen er godt skrevet.

- Dette er en meget god og godt skrevet dom. Der tingretten både bommet på kildebruk, særlig ved feil forståelse av Evju, og endte opp med å lage sin egen rettsregel i strid med Grefsenhjemmet-dommen, avsier lagmannsretten en dom fullt ut i tråd med den rettsregelen som ble knesatt av Høyesterett i juni i fjor.

- Dommen er lett å lese og vitner om at lagmannsretten ikke bare har forstått den rettslige problemstillingen til prøving, men også landskapet rundt, og dermed har håndtert de ulike spørsmålene i saken.

- En ting man må kunne skille fra hverandre i disse sakene er forskjellen på rettsreglene knyttet til «tariffavtalers ettervirkning» eller «ettervirkning av tariffavtale» på den ene siden, og såkalt «individuell ettervirkning av tariffavtaler» på den andre siden. Dette skillet har ikke skapt noen utfordringer for lagmannsretten.

Dommen ble forkynt fredag 2. desember med ankefrist i januar.
Forrige        64 av 1715        Neste
loader