Fullt gjennomslag for feriepenger på bonus for personell i HVs innsatsstyrker.

Fullt gjennomslag for feriepenger på bonus for personell i HVs innsatsstyrker.

Etter at NOF og LOs juridiske avdeling sendte søksmålsvarsel med krav om feriepenger på bonus for personell i HVs innsatsstyrker, går Regjeringen i dag ut og gir fullt medhold og sier de vil utbetale feriepenger på bonus tilbake til 2005.
Publisert: 2022.10.27
Staale I Reiten
-NOF er på vegne av berørt personell glad for at Regjeringen nå løser saken slik vi krevde med tilbakevirkende kraft, sier Hugo Johansen, tillitsvalgt i NOF og kontaktperson for HV innsatspersonellet, og legger til at støtten fra LO juridiske avdeling har vært veldig viktig i denne saken.

I skrivet som vi mottok i dag står det:

«Forsvarsdepartementet viser til søksmålsvarsel vedrørende ovennevnte datert 12. mai 2022, samt senere e-postkorrespondanse. Vi beklager sen tilbakemelding.

Etter en helhetsvurdering har departementet besluttet at det skal utbetales feriepenger av sluttbonus til innsatsstyrkene i Heimevernet.

Departementet vil sende oppdrag til Forsvaret om utbetaling, samt at de informerer berørt personell om at de vil få utbetalt feriepenger av sluttbonus.»

I en egen sak på regjeringens internettside sier Forsvarsdepartementet at de vil gi Forsvaret i oppdrag å utbetale feriepenger av sluttbonus tilbake til 2005 til innsatsstyrkene. Feriepenger inkludert forsinkelsesrenter vil bli utbetalt første kvartal 2023. Forsvaret vil sende ut et individuelt beregningsgrunnlag til den enkelte. Vi vil holde dere orientert om videre fremdrift.

De som har vært involvert i saken fra NOF er Hugo Johansen (HV kontaktperson) og Staale I Reiten (leder i forhandlingsavdelingen). LO-advokat Anne-Lise Rolland har fulgt opp saken på vegne av NOF.

Regjeringen gir HV innsatspersonell feriepenger på bonus (regjeringen.no)

Svar på søksmålsvarsel.PDF
Fakta Høyesterett avklarte i 2020 i saken til Lars Bugge Aarset at HVs innsatsstyrker har krav på feriepenger for tilleggene de har hatt i tjenesten. Søksmålet den gangen omfattet ikke feriepenger på bonus for dette personellet. Sluttbonus utgjør 31.000 kroner for en treårsperiode, og utbetales dersom man har minst 75% oppmøte.

NOF mente at personellet også hadde krav på feriepenger på sluttbonusen.

NOF valgte derfor å oversende noen saker til LOs juridiske avdeling for vurdering og videre oppfølging. De støttet NOFs konklusjon om at det skal beregnes feriepenger av sluttbonus for frivillighetskontrakter som krever en oppmøteprosent. For fem måneder siden ble det derfor sendt varsel om søksmål fra LOs juridiske avdeling til Forsvarsdepartementet, og etter flere utsettelser fra FD på å gi svar, ble det i forrige uke sendt en purring på svar med frist for søksmål, nettopp i dag, onsdag 27 oktober 2022.

Ifølge FD skal personellet etterbetales feriepenger med forsinkelsesrenter tilbake til 2005.
Forrige        73 av 1715        Neste
loader