GIL forblir på Rygge og F-16 QRA i Bodø

GIL forblir på Rygge og F-16 QRA i Bodø

Regjeringen gjør to justeringer av gjeldende omstillingsplan for Luftforsvaret. GIL med staber forblir på Rygge til 2020. Bodø forblir QRA-base for F-16 ut flyets levetid.
Publisert: 14.03.04
Den nye forsvarsministeren uttalte før jul at hun ville se på enkelte forhold knyttet til gjeldende omstillingsplan i Luftforsvaret. Denne vurderingen ble konkludert i går, når Regjeringen besluttet å utsette flyttingen av GIL til Bodø til 2020, samt videreføre Bodø som operasjonsbase for QRA ut F-16 levetid. Forsvarssjefen uttaler at han støtter disse tiltakene.

Se hele pressemeldingen her.

Norges Offisersforbund har ved flere anledninger det siste halvåret løftet frem utfordringene som Luftforsvaret står overfor, f.eks i budsjetthøringene i Stortinget november 2013. Og hvor hovedbudskapet har vært at det fremstår som nødvendig å gjøre endringer i gjeldende omstillingsplan. Begrunnelsen har vært todelt:

• Personellflukt
Luftforsvaret opplever innenfor enkelte kategorier og på enkelte lokasjoner så stor personell flukt, at hvis den fortsetter, vil den medføre betydelig risiko for de operative leveransene.

• Økonomiske forhold
Det er en kjensgjerning at Luftforsvarets økonomiske situasjon er utfordrende, og at langtidsplan i seg selv er økonomisk ambisiøs ved kjøp av F-35. Og når arbeidet med omstillingene i luftforsvaret avdekker vedvarende høyere driftskostnader enn forutsatt, nye tunge EBA investeringer dukker opp, og de generelle omstillingskostnadene forventes høyere enn hva som ligger i regnestykkene, fremstår det økonomiske bilde som vanskelig. Og har så store dimensjoner at det blir problematisk for mer enn bare Luftforsvaret selv.


Det økonomiske bilde for vedtatt langtidsplan. Ekstra finansiering av F-35
kjøp vil i realiteten betyd betydelig ekstra bevilgninger til Forsvaret i perioden.


Høyere driftskostnader, samt ekstra kostnader til omstilling og EBA gjør
totalbildet meget utfordrende.

Norges Offisersforbund er på denne bakgrunn fornøyd med at Regjeringen tar noen grep som minker risiko og bidrar til å løse utfordringene. Samtidig er vi ikke sikker på at siste ord er sagt når det gjelder omstillingen av Luftforsvaret.
Forrige        299 av 1398        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N