Gemyttlig og god debatt om Sikkerhetspolitikk i Nord
De rundt 60 fremmøtte på Stormen bibliotek i Bodø fikk oppleve en god og gemyttlig debatt om sikkerhetspolitisk balansekunst i nordområdene sist tirsdag.
Torgrim Hermansen Halvari/NOF

Gemyttlig og god debatt om Sikkerhetspolitikk i Nord

De rundt 60 fremmøtte på Stormen bibliotek i Bodø fikk oppleve en god og gemyttlig debatt om sikkerhetspolitisk balansekunst i nordområdene sist tirsdag. Debatten ble arrangert av Utsyn som er forum for utenriks og sikkerhet og jobber i samarbeide med NOF, NTL Forsvar, High North News og Fellesforbundet. Vi deler her noe av debatten.
Publisert: 2019.10.31
Torgrim Hermansen Halvari

Moderator Amund Trellevik fra High North News startet med å minne publikum om den betydningen nordområdene har hatt og vil få i fremtiden og at mange land har en militær tilstedeværelse i nord og at vår allierte i NATO er den største garantien for sikkerheten og stabiliteten i Nord. Trellevik sa også i sin innledning at vi nå står ovenfor en rekke utfordringer i og med at stadig fler, og da særlig Kina interesserer seg for områdene i nord før han inviterte opp på til debattarenaen deltakerne: Hårek Elvenes (H), Eirik Sivertsen (Ap) og Per-Gunnar Skotåm (Rødt).

 

Debatten ble en trivelig opplevelse da politikerne respekterte hverandres standpunkt og den typiske politiske retorikken hvor man skylte på hverandre uteble nesten helt. Det gjorde at debatten ble produktiv og oversiktlig. Mange var nok også overasket over Rødt sin svært positive innstilling til forsvaret. 

Trellevik startet debatten med å stille spørsmål om trusselbildet i nord dreier seg om Russland, hvorpå Elvenes var først ute med å gi et svar. Elvenes mente at det dreier seg om mer enn Russland, blant annet Kinas økende interesse. Han nevnte også at Norge har en gjensidig respekt for Russland basert på beroligelse og avstreking. Men at Russland i dag viser en mer selvhevdende oppførsel blant annet ved å manipulere valg mm. Samt fornyelse våpen de har i våre kjerneområder så vi må derfor se på Russland som mer fremover lent i dag en for noen år siden blant annet gjennom Russlands brudd på folkeretten i Ukraina.  Han mente videre at avstrekingen består i vårt medlemskap i NATO og beroligelse mye på grunn av de gode samarbeidene vi har hatt med vår nabo de siste årene. Elvenes mener vi samtidig må hevde vår suverenitet gjennom fasthet konsekvent het og forutsigbarhet noe han mener russerne respekterer. Han nevnte også norsk basepolitikk som ligger fast og fortsatt vil ligge fast selv om noen hevder at 700 US-marines er et brudd på denne politikken. 

Eirik Sivertsen hadde tidligere på dagen ovenfor High North News nevnt at Russland hadde i det siste vært unødvendig krass i kritikken av Norge og fikk spørsmål om dette fra moderator, hvorpå han svarte at man kan ikke bare gjøre en ting i en dialog og at folkeretten i Ukraina absolutt er brutt men at de uansett vil fortsette å være våre naboer og at derfor det er viktig å ha en dialog og ikke bare skru opp på hardheten gjennom sanksjoner han mente derfor det var galt å skru ned frekvensen av politiske samtaler og at det motsatte ville vært en langt mer produktiv prosess. 

Sivertsen mener også at arktisk råd har vært en suksess fordi man har greid å endre seg ut fra de utfordringene man har hatt. Han mener videre at en annen grunn til at man har hatt suksess med rådet er at man ikke har diskutert sikkerhetspolitikk, men han var bekymret for at USA sitt ønske om å diskutere mer sikkerhet kan være en trussel mot det gode samarbeidet man har hatt i arktisk råd. 

 

Skotøm var svært fornøyd med det historiske samarbeidet Norge har hatt med Russland men synes det er farlig at Russland i dag jammer norske GPS ol. Om russerne eksperimenterer med dette så bør vi si i fra. 

Elvenes skyter inn at han var veldig overasket over de uttalelsene den russiske utenriksministeren kom med ved 75 års markeringen i Kirkenes for en ukes tid siden. Elvenes synes den var malplassert og veldig aggressiv og sto i grell kontrast til det norske og andre politikere kom med i Kirkenes. Han mente videre at Norge nok ikke utgjør noe trussel for Russland men Atlanteren selv gjennom de resursene som er der og Norges beliggenhet.

Sivertsen skyter inn at det ikke finnes noen konflikter om resursene i Nord da landene har avgjort hvor grensene går. Men han ser noen konflikter i det å seile i den nordlige sjøruten. 

Elvenes kommentere at Russland gjør hevd på en del av de områdene som er i ferd med å bli isfrie og at man nå ser stadig flere kryssende interesser i disse områdene. Han stiller spørsmål ved at Kina nå forsøker å kjøpe opp områder feks på Grønland.

Skotøm synes ikke det er merkelig at Russland ønsker å ha rett til sine egne områder og landet svarer når andre ønsker å seile i deres områder. Det er ingen aggressiv handling og er den samme handlingene som andre land gjør i sine områder.

 

 

Debatten ble avsluttet med en del spørsmål fra publikum hvor Nestleder, Tor Egil Vangstad i NOF stilte følgende spørsmål: 

-Den sikkerhetspolitiske balansekunsten vi har diskutert i kveld som innebærer et element av avstreking og et av beroligelse. Når Rødt er for en styrking av landmakten så opplever jeg det som det er for å gjøre oss mindre avhengig av våre alliertes tilstedeværelsen, en provoserende tilstedeværelse på Vernes for eksempel. Jeg vil utfordre Elvenes. Med en kraftig styrking av forsvarsbudsjettet i neste LTP er det i det hele tatt realistisk å se for seg at USA trekker seg ut eller vil man stå igjen med en stor nasjonal hær og en semipermanent tilstedeværelse? 

Elvenes svarte følgende:

-Jeg tror aldri amerikanerne kommer til å trekke seg ut og miste helt interessen for Norge, til det har de for sterke interesser selv i området. USA sine interesser i nordområdene overgår våre nasjonale interesser mange ganger. Men de ser jo det at deres militære tilstedeværelse kanskje blir større i Asia og mindre i Europa og selv USA har ikke muligheten til å være så mye tilstede å begge verdensdelene og det er nok også en del av deres ønske nå om at Europa skal ta over en større del av ansvaret. De mener nok at Europa må være i bedre stand til å ta vare på seg selv. 

Hele debatten kan du se på: https://www.facebook.com/offisersforbundet/videos/815409128899928/?epa=SEARCH_BOX

 

Forrige        1007 av 1459        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå