Glem ikke OF i ny ordning

Glem ikke OF i ny ordning

Landsstyret i Norges Offisersforbund er opptatt av helheten i ny ordning for militært tilsatte skal ivaretas. Landsstyret er opptatt av at OF korpset ikke skal glemmes i implementeringen.
Publisert: 16.03.13
Landsstyret i Norges Offisersforbund har vedtatt følgende uttalelse: 
 

Glem ikke OF i OMT

Stortinget har vedtatt en ny ordning for militært tilsatte. Norges Offisersforbund er opptatt av at helheten ivaretas.

Arbeidet med å få etablert OR søyla, med lønnsrammer og andre vilkår pågår for fullt, ett viktig arbeide som skal treffe best mulig for majoriteten av militære stillinger.

OF stillinger vil være besatt av personell med lengre formell utdanning og andre definerte kriterier knyttet til stilling. Norges Offisersforbund, vil i den pågående prosessen, være en pådriver for at OF korpset skal bli ivaretatt på linje med de to andre kategoriene. Stillingers ansvar og krav til utdanning, skal honoreres også inn i OMT. Denne ivaretakelsen skal tuftes på et lønnsmessig nivå som sikrer at Forsvaret skal beholde sitt OF korps frem mot pensjonsalder som en overordnet målsetting.

Landsstyret i Norges Offisersforbund er opptatt av at kulturen som skal bygges i det nye systemet må fokusere på å bygge fellesskap og samhold i forsvaret og avdelingen.


Forrige        97 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N