Glimrende samarbeid!

Glimrende samarbeid!

Leder av NEON, Anders Horten trappet opp i Forsvarsdepartementet for å takke statssekretær, Eirik Ø. Thorshaug for glimrende samarbeid vedrørende «Utdanningsbonus for Utskrevet Befalskurs». «Dette er et prakteksempel på hvordan en fagforening jobber sammen med arbeidsgiver for å komme fram til en god løsning», sier statssekretæren.
Publisert: 13.02.15
Leder av NEON, Anders Horten troppet opp i Forsvarsdepartementet for å takke statssekretær, Eirik Ø. Thorshaug for glimrende samarbeid vedrørende «Utdanningsbonus for Utskrevet Befalskurs». «Dette er et prakteksempel på hvordan en fagforening jobber sammen med arbeidsgiver for å komme fram til en god løsning», sier statssekretæren.

Markus Källvik (tekst og bilde)

21. desember 2012 fikk Norges Offisersforbund et gledelig skriv fra statssekretær, Eirik Øwre Thorshaug der han skriver:


«Jeg deler NEONs vurdering om at det bør gis utdanningsbonus til alle elever som på grunn av befalsutdanning får en tjenestetid som går utover førstegangstjenestens 12 måneder. Departementet har derfor besluttet at elever som går utskrevet befalskurs (UB-kurs) skal få utdanningsbonus for perioden utover 12 måneders tjeneste. Jeg er glad for at det nå etableres en ordning der også UB-elevene vil motta utdanningsbonus på lik linje med befalsskoleelevene».


«Denne saken viser hvor viktig det er at elevene bruker NEON der de ser en mulighet for endring. Gjennom oss får hver enkelt elev høy grad av mulighet til påvirkning og gjennomslagskraft på forhold som de ønsker en endring på. Det er gledelig at saken ble behandlet så raskt som den gjorde og at UB ene nå kan nytte godt av en bonus tilsvarende den befalsskoleelevene har», sier Anders Horten.


Statssekretær, Eirik Thorshaug(AP) og leder i NEON, Anders Horten takker hverandre for godt samarbeid.Informasjon om NEON

Norges Offisersforbund Elevutvalg (NEON) ble stiftet 7. februar 1981 fordi befalselevene følte at de ikke fikk gjennomslag i tillitsmannsordningen sentralt i Forsvaret.

Nytt elevutvalg velges hvert år for en varighet av ett år. Dette skjer under elev- og kadettkonferansen hver høst. Utvalget har 4-6 møter hvert år, lokalisert rundt om i landet. Under disse møtene blir saker som har blitt fremmet av befalselevene håndtert og arbeidet med. NEON har et stort støtteapparat i ryggen, og dette gjør at gjennomslagskraften er stor.

Målet med utvalget er å ivareta elevenes interesser. Noen av fanesakene våre er studiepoeng til befalselever, bedre vilkår for flerårige befalsskoler (sersjant/kvartermester etter 1. året), høyere utdanningsbonus og sikre høy kvalitet på befalsutdanningen. NEON har tidligere fått gjennom viktige saker, blant annet utdanningsbonus for elever som gjennomfører Utskrevet befalsutdanning (UB). Det er derfor viktig at alle landets befalselever fortsetter å engasjere seg og komme med saker til NEON, slik at vi har mulighet til å gjøre deres hverdag enda bedre. Dette kan være alt fra små til større saker. Poenget er at NEON er til for deg som befalselev, og det må dere utnytte!

Videre skal det arbeides for at Forsvaret skal være en attraktiv arbeidsplass, også i fremtiden.Forrige        426 av 1380        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2020
Webutvikling av:A2N