God faglig forsvarsdebatt på Rena
Oblt Emaus deltok i debatten som ble arrangert av Prosjekt Utsyn, sammen med bl.a NOF.
Hedda Langemyr - UTSYN

God faglig forsvarsdebatt på Rena

Onsdag kveld forrige uken hadde NOF igjen gleden av å være medarrangør når Prosjekt Utsyn inviterte til faglig debatt. Denne gangen ble arrangementet lagt til Rena, og temaet for kvelden var «Hvordan skal Norge bidra fremover internasjonalt?».
Publisert: 2020.03.03
Tor Egil Vangstad - nestleder NOF

Til å diskutere tematikken var oblt. Ole Christian Emaus (sjef TMBN) og Bjørn Olav Knutsen (forsker ved FFI og Nord Universitet) invitert, og Emaus brukte innledningen sin til å trekke noen historiske linjer for å vise utviklingen i Forsvarets deltakelse i INTOPS generelt, og Hæren spesielt, har hatt de siste 20 årene. Det har skjedd en del siden 1999, da det ble vurdert å sende ut TMBN på et utenlandsoppdrag, men det viste seg at de ikke var klare for oppdrag. Dagens situasjon er at TMBN er en stående, gripbar styrke som samtidig bidrar i flere utenlandsoppdrag, bl.a. eFP-oppdraget i Litauen og bidrag i Irak.

 

Emaus fremhever det gode renomméet de norske styrkene har blant allierte, og blir trukket frem som en foretrukket samarbeidspartner. Han erkjenner imidlertid at det er et kapasitetsgap mellom Hærens dimensjonerende oppdrag og fremtidens konflikter, noe som LTP har mulighet til å svare ut, men som neppe blir i den ønskede størrelsesorden. Han mener det er viktig å øke Hærens personellmengde slik at Hæren får anledning til å dekke de oppdrag de vil bli gitt i fremtiden.

 

Bjørn Olav Knutsen brukte sin innledning på USAs manglende ledervilje og økende motstand mot institusjonalisert internasjonalt samarbeid. «Verden av i går er ikke her lenger».  Eksempler på dette er Trump-administrasjonens holdninger til EU (pro Brexit), WTO, atomavtalen med Iran, Paris-avtalen osv. Hvordan påvirker denne holdningen NATO-alliansen, og USAs vilje til å stille opp når det trengs? Knutsen peker på at EU som sikkerhetsaktør ikke snakkes om i sikkerhets- og forsvarspolitisk debatt. I FMR nevnes ikke EU med ett ord, og det virker som om det er forbehold eksperter i UD og FD, mener Knutsen.

 

«Problemet, slik jeg ser det, er at Norge aldri har tatt EU særlig seriøst, mht. unionens bidrag til organiseringen av europeisk sikkerhet», sier han videre. Han tar til orde for at europeiske allierte må ta et større sikkerhetspolitisk ansvar og lederskap. Et slikt lederskap mener han bare kan finne sted innen rammen av EU, som innleder et tettere samarbeid med NATO.

Sikkerhets- og forsvarspolitikken blir mer overnasjonal i tiden som kommer, og Europakommisjonen får en langt større innflytelse, spesielt som følge av de sitter med pengesekken (13 mrd. euro over en syvårsperiode), sa Knutsen.

 

I den påfølgende debatten ble publikum invitert til å delta med spørsmål og kommentarer, og dette skapte en god dynamikk i debatten. Det ble bl.a. reist spørsmål om i hvilken grad en enkelt amerikansk president og hans administrasjon rokker ved det gode transatlantiske samarbeidet i NATO-sammenheng, og om å søke andre, kanskje geografisk nærere alliansepartnere egentlig er hensiktsmessig. Knutsen på sin side poengterte at et slikt endret fokus ikke bør komme til erstatning for NATO, men bør heller være beviset på at de europeiske landene i større grad tar ansvar for sin egen sikkerhet, og i mindre grad overlater det til USA både økonomisk og militært å være europeernes sikkerhetsgarantist.

 

Det var gledelig for NOF å se så mange fremmøtte til arrangementet, og ikke minst at de deltok så aktivt i debatten. Dette frister til gjentakelse, så vi ser allerede nå på muligheten til å få til noe tilsvarende senere. NOFs ambisjonsnivå er til enhver tid å være den ledende arbeidstakerorganisasjonen i Forsvaret, og i det begrepet ligger det også å være synlige og deltakende i ordskiftet som omhandler sikkerhets-, utenriks- og forsvarspolitikken, som ofte henger tett sammen. Å kunne samarbeide med en frittstående, partipolitisk uavhengig aktør som Prosjekt Utsyn, er for oss et viktig virkemiddel for å nå ut til både medlemmer og beslutningstakere. I Utsyn har vi funnet en bærer av et offentlig ordskifte innenfor tematikken som vårt forbund relaterer seg til, og dette samarbeidet som har pågått over noe tid leder til en skriftlig sammenfatning av de fagartikler og kronikker som er produsert underveis. Samlerapporten er planlagt overbragt til representanter fra Stortinget ila. våren.

 

NOF takker Utsyn for mulighet til nok en gang å være medarrangør sammen med de andre største LO-forbundene i Forsvaret, hhv. NTL Forsvaret og Fellesforbundet, og takker de lokale ansatte og medlemmene som stilte opp onsdags kveld på dette arrangementet.

Forrige        1097 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå