God helikopterløsning for spesialstyrkene og Hæren
To Bell 412 SP fra 339 Special Operations Aviation Squadron (SOAS) i Forsvarets spesialstyrker flyr over Akershus festning på Frigjørings- og veterandagen 2023. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

God helikopterløsning for spesialstyrkene og Hæren

Regjeringen har i dag presentert en anbefaling om at Norge bør anskaffe nye helikopter for å understøtte spesialstyrkene, samtidig som 9 Bell-412 helikopter skal oppgraderes og lokaliseres på Bardufoss for å understøtte Hæren. NOF mener den presenterte løsningen fremstår som en god løsning for både spesialstyrkene og Hæren. Samtidig avventer vi å se nærmere på grunnlag for antall helikopter for både spesialstyrkene og Hæren. Det fremstår videre som en betydelig utfordring å skaffe personell og kompetanse for å sikre driften av begge disse helikoptertypene innenfor det skisserte tidsperspektivet.
Publisert: 2023.06.26
Torgrim Halvari
I en pressemelding presenterte Regjeringen i dag anbefalingen om å «oppgradere ni Bell 412-helikoptre til støtte for Hæren.

Samtidig skal nye helikoptre til Forsvarets spesialstyrker bli vurdert i arbeidet med ny langtidsplan for Forsvaret, som fremmes for Stortinget neste år.»

Statsråden slår fast at de 9 Bell-412 som skal overføres til Bardufoss skal være stasjonert og organisert i en egen skvadron på Bardufoss, og at disse skal være på plass fra 2025.
  
NOF mener den presenterte løsning, både gjennom anskaffelse av nye helikopter til spesialstyrkene og videre bruk av Bell-412 for å understøtte Hæren i 10-15 års perspektiv, fremstår som en god og hensiktsmessig løsning, og i tråd med de anbefalinger som forbundet har gitt ved tidligere anledninger. Samtidig vil vi i tiden fremover sette oss nøye inn i grunnlaget for det antall helikopter som er skissert for begge formålene.
  
NOF konstaterer at det vil være en betydelig utfordring med å skaffe tilstrekkelig personell og kompetanse for å bemanne helikoptermiljøene som skal understøtte både Hæren og spesialstyrkene. For å sikre dette er det påkrevd at det iverksettes tiltak umiddelbart for å både rekruttere og ikke minst beholde påkrevd kompetanse.

Forrige        12 av 1715        Neste
loader