God pensjon. Et være eller ikke være?
I det siste har han og kollegaene pratet mye om de vil tilbringe resten av yrkeslivet i Forsvaret. Noen vurderer om et live utenfor Forsvaret vil lønne seg på sikt. Grunnen er usikkerheten rundt pensjon og hva Thorleifsson og kollegaene vil ende opp med når tiden som yrkesaktiv i Forsvaret er over.

God pensjon. Et være eller ikke være?

Pensjon er et svært aktuelt tema for de ansatte i Forsvaret. Om kort tid vil forhandlingene om din økonomiske fremtid som pensjonist være ferdig og vi i NOF jobber hardt for at utfallet skal bli så godt som overhodet mulig. Vi har snakket med tre ansatte i Forsvaret om deres tanker rundt pensjon og hva utfallet av forhandlingen vil ha for deres fremtid i Forsvaret.
Publisert: 2020.02.04
Torgrim Hermansen Halvari

På Terningmoen er Sersjant av første klasse, Tomas Valur F. Thorleifsson på vei mellom to møter. Det å jobbe på Gardeskolen i Forsvaret har blitt en livsstil for den 27-årige tobarnspappaen og han trives godt i jobben. 

I det siste har han og kollegaene pratet mye om de vil tilbringe resten av yrkeslivet i Forsvaret. Noen vurderer om et live utenfor Forsvaret vil lønne seg på sikt. Grunnen er usikkerheten rundt pensjon og hva Thorleifsson og kollegaene vil ende opp med når tiden som yrkesaktiv i Forsvaret er over.

 -Jeg har alltid vært bevist på pensjon og synes det er bra at dette tema får den oppmerksomhetene det får nå. Tidligere var man sikret en god pensjon i forsvaret, mens nå om ikke det vi tjener gjennom ATF (Arbeidstidsavtale for Forsvaret) blir pensjonsgivende så sitter man igjen med ganske lite i forhold til det man tjener, i hvert fall for de som har store deler av inntektene sin i ATFen. 

-Det er ganske mange i forsvaret som har nesten halvparten av lønnen i tillegg og skal man da leve på 66% av halvparten av det man har tjent så er det plutselig ikke så mye igjen å leve av om man ikke har sikret seg ganske godt på andre måter, mener Thorleifsson.

Sersjanten håper at de pågående pensjonsforhandlingene vil resultere i at alle tillegg blir pensjonsgivende. Om det ikke skjer tror han at flere vil vurdere å forlate Forsvaret.

-Hva jeg vil få i pensjon vil selvsagt ha noe å si på hvor lenge jeg blir stående i forsvaret, jeg håper selvsagt at det skal gå bra i forhandlingene for jeg trives tross alt godt i jobben og jeg tror nok at de aller fleste som arbeider i Forsvaret ser på dette som en livsstil de trives med. Men om livstilen ikke kan forsørge fremtiden så må man for sin egen del og familiens se etter andre jobb og det er jo litt synd. Tjener jeg mer og får bedre pensjon i en annen jobb så er det å forlate Forsvaret noe jeg kommer til å tenke mye på, mener Thorleifsson. Alle på jobben hans snakker mye om dette og det er mange sterke meninger om en fremtid med god eller dårlig pensjon. 

-Vi synes den nye ordningen er skikkelig dårlig og mener at det må bli bedre om det skal bli bærekraftig for vår og familiens framtid. 
I den livstilen vi har så utgjør ATF en stor del av økonomien. Jobben er noe man ønsker å holde fast i resten av livet men så har man en annen rasjonell del som får en til å se på andre faktorer som man vet er viktig for fremtiden. Alle vil selvsagt ikke slutte i Forsvart om ATF ikke blir pensjonsgivende men på relativt kort sikt om det ikke blir noen positiv endring for de tilsatte så tror nok jeg at det er mange som går over til noe annet i det sivile eller i staten, avslutter Sersjanten Thorleifsson.

På brua står Kapteinløytnant og nestkommanderende på Kystvaktskipet, KV Tor  Espen Skare. 
37-åringen går også med en rekke tanker om hvilken fremtid han vil ha når han om to tiår legger livet på havet bak seg.  

-Jeg tenker at pensjonsspørsmålet er stort og komplisert på mange måter. Jeg forholder meg mest til opptjeningen og særaldersgrenser. Hvor lenge skal vi stå ombord og ha det tempo vi har? Er de som bestemmer klar over at det er stor forskjell mellom det å være i marinen og det å seile sivilt, vi har ganske stor arbeidsbelastning og ingn vern når vi er om bord som hviletid og verneregler, sier Skare som mener det er betimelig at man forventer at folk i 40-50 årsaldrene skal kjøre så lange vakter og ha det arbeidstempo man forventer uten at man i det minste opptjener pensjonspoeng på tilleggene. 

-Det er jo et aber at du jobber, betaler skatt, yter til samfunnet, gjør din del gjennom et helt yrkesaktivt liv, så etter at du har gjort ditt så sitter du med skjegget i postkassen siden du ikke får pensjon i 
forhold til det du har bidratt med. Hvorfor ikke gjøre all inntekt til pensjonsgivende, hvorfor ikke gi oss pensjonspoeng på øvelses tillegg osv? 

-Det var kanskje avansert å regne ut pensjon når det ble etablert men i dag er det bare et tastetrykk unna så det er ikke så vanskelig med dagens teknologi om det er grunnen, mener Kapteinløytnanten. 

Da han startet i jobben var ikke pensjon et tema. Gradvis har tema blitt mer og mer aktuelt og i dag er til og med de nyansatte interessert i pensjonsspørsmålet. 

-Tidligere hadde alle en formening over at man satt igjen med 2/3 altså 66% i pensjon når man gikk av. Man hadde en tillit til at man ble ivaretatt men den tillitten finnes ikke mere. Det stemmer ikke at man blir ivaretatt når man er ferdig med arbeidslivet og det tror jeg er noe som gjelder i hele arbeidslivet. 
Så kan man stille seg et spørsmål, vi har et maks tak på 12 G, kanskje kunne man redusert det til 10 G og inkludert flere. Trenger man å ha pensjon på det som overstiger 10 G, 10 G er veldig mye. Da snakker jeg om hele staten, det er en tanke som jeg gjør meg. 

-Det er jo et aber at du jobber, betaler skatt, yter til samfunnet, gjør din del gjennom et helt yrkesaktivt liv, så etter at du har gjort ditt så sitter du med skjegget i postkassen siden du ikke får pensjon i forhold til det du har bidratt med, mener Kapteinløytnant og nestkommanderende på Kystvaktskipet, KV Tor  Espen Skare.En annen ting Skare mener er viktig er at ståtiden ombord har forandret seg siden han startet karrieren i Marinen.

-I tidligere militær ordning var det slik at man på slutten av karrieren gikk på land, hadde en høyere grunnlønn og på den måten fikk høyere pensjon. Men sånn det er har blitt de siste årene så vil Forsvaret at i hvert fall spesialisten skal stå tiden ut. Det går ikke lenger å avslutte på land og da må man ta høyde for at alt man tjener er pensjonsgivende. I dag kan man regne skatt på alt og dermed burde man også kunne beregne pensjon av alt, avslutter Kapteinløytnanten, han tror pensjon vil bli viktigere og viktigere for alle fagbevegelser etter hvert som tiden går. 

Kommandérsersjant, Laila Lassesen Bråten ved 133 Luftving på Andøya Luftstasjon er spent på hvordan pensjonsforhandlingene vil ende. 49-åringen føler seg nesten litt lurt over at vilkårene for tjenesten har forandret seg etter at hun startet i Forsvaret. 

-Jeg gikk inn med den oppfatningen at man hadde en særalderpensjon og kunne gå ut på 57 med en god pensjon. Og nå ser at vi som er født i begynnelsen av 70-tallet får 40 i delingstall, da får jeg jo ikke full opptjening. Sannsynligvis får vi ikke 66% men lavere og da lurer man jo på om det er noen vits i å stå videre i forsvaret. Jeg tenker på at nå skal Andøya stenges, og om det er sånn at vi kommer dårlig ut så kan man vurdere en ny jobb og bedre lønn et annet sted. Jeg avveier hele tiden om jeg blir å fortsette, man kan jo heller jobbe et annet sted om pensjon ikke blir som forventet, mener Kommandérsersjanten. Hun har internasjonal tjeneste og er derfor også spent på om INTOPS tillegget blir verdiløst? 


-Jeg avveier hele tiden om jeg blir å fortsette, man kan jo heller jobbe et annet sted om pensjon ikke blir som forventet, mener Kommandérsersjanten, sier Laila Lassesen Bråten ved 133 Luftving på Andøya Luftstasjon.

Har hørt at om man pensjonerer seg og går av på særalder når man er 57 år så kan man ikke ta annet jobb, at staten ønsker å ta fra oss pensjon om vi ønsker å fortsette å arbeide utenfor forsvaret. 

Er veldig spent på om dette stemmer.

Jeg har jo tenkt lenge på å stå til 57 år med god pensjon, nå er jeg nesten på målstreken og om dette blir forringet så må man ta en runde å se om man bare må fortsette i Forsvaret, avslutter Komandérsersjanten. 

 

 

 

 

 

Forrige        1113 av 1594        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2021
Nettsiden er utviklet av: A2N Digitalbyrå