God temperatur på NOFs Landsstyremøte

God temperatur på NOFs Landsstyremøte

Svekket tillit til politisk ledelse og Forsvarsstaben.
Publisert: 2017.06.12
Markus Källvik (tekst og foto)
Gjennom tre møtedager har NOF debattert alt fra OMT og Incentivordningene til Landsstyrets videre møtestruktur.

Landsstyret er NOFs nest høyeste organ, og samles to ganger årlig. Styret består av fem representanter fra Hæren, fem fra Sjøforsvaret, fem fra Luftforsvaret, lederne i NOFs Elev og Kadett organisasjon og leder i pensjonistutvalget. I tillegg stiller NOFs heltidstillitsvalgte fra regionene, Sekretariatet og Kontrollkomiteen.

I lederens orientering informerte forbundsleder Torbjørn Bongo om de sakene som opptar forbundet:

- Alle omstillingsprosesser vi er inne i bekymrer meg stort, og tilliten til politisk ledelse og Forsvarsstaben er nå på et minimum. Min største bekymring rettes mot alle incentivene som fjernes for de ansatte, og da spesielt boligordningen, sier han.

En vesentlig økning av boligleien bør ikke gjennomføres, noe det er total enighet om i Landsstyret. Det vil få fatale konsekvenser for ståtiden blant de ansatte. Dette er i realiteten en stor lønnsnedgang for de som bosetter seg i Forsvarets boliger.

Bongo orienterte videre om at forhandlinger er nyttesløst overfor arbeidsgiver, og at neste steg er å lage politisk bråk.

- Det ligger i vårt virke og vår natur at vi skal fortsette kampen inn til målstreken. Selv om arbeidsgiver bruker styringsretten er det ikke dermed sagt at vi skal tråkke stille i gangene, avslutter han.

Forsvarsministeren ble nylig adressert om å ta et møte med organisasjonene for å se på alternative løsninger omkring de forhøyede prisene på Forsvarets boliger – dette sa hun nei til. Da Landsstyret ble informert om dette, ble stemningen amper innad i styret.

Arbeidsgiver har videre et uttalt ønske om varsomhet omkring NOFs uttalelser i media om de pågående omstillinger. Årsaken er bekymringer om masseoppsigelser.

– Dette i seg selv er grunn til bekymring, sier NOFs nestleder Odd-Einar Eilertsen. NOF kan informere om at siste ord er ikke sagt, og vi skal brumme høyere enn noen gang, avslutter han.

Landsstyremøtet startet onsdag ettermiddag og ble avsluttet fredag klokken 15:00.
Forrige        145 av 1274        Neste
loader
Norges offisers- og spesialistforbund 2019
Webutvikling av:A2N